Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  מה העונש על עבירת גידול סמים?

  עבירת גידול סמים מתגבשת בעת גידול חומר הנחשב סם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים. אף שהפקודה מתייחסת לאפשרות גידול כל סוגי הסמים המסוכנים, מרבית עבירות גידול הסמים בישראל מתייחסות לגידול סם מסוכן מסוג קנאביס.

  לאורך השנים, נדונו בבתי המשפט מספר רב של אישומים בגין גידול קנביס, החל בגידול כמות של מספר עשרות גרמים ועד למקרים בהם הגיע היקף הגידול לכמה טונות של סם מסוכן.

  במאמר זה ננסה להשיב על השאלה, מה העונש על עבירת גידול סמים?

  תוכן עניינים

  עבירת גידול סם מסוכן בפקודת הסמים

  ההוראה האוסרת על גידול סם מסוכן מנויה בסעיף 6 לפקודת הסמים. עבירה זו מתייחסת לכל סוגי הסמים, והיא אשר מסדירה באופן ספציפי את האיסור על השלב של ייצור הסם.

  דרכי הייצור של סמים מסוכנים משתנות מסם אחד למשנהו. בעוד שסמים כגון קוקאין והרואין מבוססים על הליך מיצוי מורכב משלב הצמח ועד למוצר הסופי, ייצור המוצר הסופי של סם מסוכן מסוג קנאביס מתמצה בייבוש העלים או התפרחת הנוצרים בהליך הגידול, וגריסתם בלבד.

  גידול סם מול ייצור או הפקה

  גידול סם באופן טבעי, כמו במקרה של קנאביס, שונה מהפקה של סמים מסוג מתאמפטמינים אשר מיוצרים במעבדה ומבוססים על עירוב כימיקלים. ראוי להזכיר, כי כל הפעולות הללו – מיצוי מחומר טבעי, גידול והפקה במעבדה, מוסדרות בסעיף 6 כבערות פליליות שהעונש בצדן הוא עד 20 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ענישה כלכלית

   עבירת גידול סם מאפשרת הטלת קנס בגובה של עד פי 25 מגובה הקנס המנוי בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין מאפשר הטלת קנס של עד 226,000 ₪ כך שמבחינה חוקית, באפשרות בית המשפט להטיל קנס של כ- 5.5 מיליוני שקלים בגין עבירות גידול סמים.

   לצד זאת, כוללת פקודת הסמים המסוכנים גם את האפשרות להטיל קנס של עד פי 5 משווי הסם הנתפס.

   קנס לפי פי 5 משווי הסם – הלכה למעשה

   לצורך אפשרות הטלת הקנס ששוויו עד פי חמישה משווי הסם, נערכת פעמים רבות בתיקי גידול סם מסוכן, הערכת שווי של קילוגרם סם אחד במסגרת מכירתו בשוק החופשי.

   כך, ככל שקילוגרם קנאביס זוכה להערכת שווי של 100,000 ₪, אזי בגין גידול 50 ק"ג קנאביס נטו, אשר יש בהם כדי לאפשר התעשרות בסדר גודל של 5 מיליון ₪, ניתן להטיל קנס בגובה 25 מיליון ₪.

   חילוט רכוש בגין גידול סם

   לצד ענישה בדמות קנסות, בידי בתי המשפט האפשרות לחלט את הרכוש ששימש לביצוע העבירה אשר עשוי להוות גם הוא פגיעה כלכלית קשה במגדל הסמים. יוער כי עורך דין עבירות סמים שבקיא בפרוצדורה המשפטית יוכל לעתור בשם הלקוח או בשם בעלי זכויות ברכוש המחולט לביטול צו החילוט.

   גידול סמים לשימוש עצמי

   עבירת גידול הסם אינה נחלקת לקטגוריות של שימוש עצמי או שימוש מסחרי, והאיסור על גידול סם שהעונש בצדו הוא עד 20 שנות מאסר, חל על כל גידול, בין עם מדובר בשתיל קנאביס בודד ובין אם מדובר בעשרות שתילים.

   עם זאת, פעמים רבות ניתן ללמוד מאופי הגידול על המטרה העומדת מאחוריו. אדם המגדל שתיל בודד, מגביל עצמו מראש לכמות סם אותה ניתן יהיה להפיק מהשתיל וניתן ללמוד מאופי הגידול על כך שהוא נעדר כוונות מסחריות.

   גידול לשימוש עצמי – רמות ענישה

   בעת קיומן של אינדיקציות לשימוש עצמי מאחורי עבירת הגידול, קורה לא אחת כי רשויות התביעה מסכימות לראות בגידול הסם בדמות השתיל הבודד, כפעולה שבוצעה לשימוש עצמי, ולעתור לעונש ברף נמוך מאוד בהתאם לכך.

   בתיקים רבים בהם אזרחים נורמטיביים נתפסו מגדלים שתיל בודד של קנאביס, בשל רצונם להימנע ממגע עם סוחרי סמים, העונש שהוטל עליהם התמצה במאסר מותנה בלבד. בהליכים בהם הוכן תסקיר מאת שירות המבחן טרם הטיעונים לעונש, אף הסתיימו הליכים מסוג זה ללא הרשעה.

   גידול סמים למטרות סחר

   בשונה ממקרה של גידול שתיל בודד, גידול של מספר רב של שתילים דורש השקעה וטיפוח והוא מעיד על ייעוד מסחרי. במקרה כזה, המגדל עשוי למצוא את עצמו מתמודד עם כתב אישום חמור הכולל בקשת הרשעה בעבירות סחר סמים.

   גידול סם מסוכן מסוג קנאביס הוא תופעה נפוצה בישראל, ששורשיה מצויים בשנים שבהן צומצמו אפשרויות הבחרת הקנאביס מהמדינות השכנות ובעיקרן לבנון ומצרים.

   גידול סמים קלים

   הסם הנפוץ ביותר בישראל המוגדר כסם קל הוא קנאביס. גידול קנאביס הוא פופולרי מאוד בשל הקלות והעלות הנמוכה הכרוכה בכך.

   התפוצה הרחבה של גידול סם מסוכן מסוג קנאביס דווקא, מקורה בעובדה שמדובר בסם הניתן לגידול בתנאים לא מורכבים ואף ניתן לגדלו בתוך בית סגור תוך שימוש במנגנוני אוורור, השקייה ותאורה.

   הענישה בעבירות גידול סם מסוכן

   גידול סמים למטרות סחר היא עבירה שהענישה בגינה נובעת ממספר פרמטרים עיקריים:

   1. כמות הסם הנתפס
   2. כמות השתילים
   3. מידת התחכום והתכנון של מערך גידול הסם

   השפעת כמות הסם על רמת הענישה

   גידול סם של מעל 50 ק"ג, המעיד על כוונת סחר מובהקת בהיקפים משמעותיים, יכולה להסתיים בענישה של כשנתיים כאשר ככל שעולה המשקל הנתפס, כך צפויה לטפס רמת הענישה בדמות מאסר בפועל שתוטל על הנאשם בגידול סם.

   השפעת כמות השתילים על הענישה

   מספר השתילים הנתפס גם הוא בעל השפעה על העונש שיוטל בסופו של יום על הנאשם בגידול סם מסוכן מסוג קנביס. לא אחת קורה כי אדם המגדל סמים נתפס בשלב מאוד ראשוני של גידול הסם, כך שאף אם בחזקתו נתפסו עשרות שתילים, משקלם המצטבר אינו מגיע ליותר מכמה מאות גרמים.

   עם זאת, דין המגדל מספר רב של שתילים צפוי להיות חמור מדינו של מי שגידל שתיל אחד במשקל מצטבר דומה, היות שממעשיו של מגדל השתיל הבודד לא נשקפת כוונה מסחרית.

   מידת התחכום והתכנון של מערך גידול הסם

   גידול סמים יכול ללבוש מגוון צורות. כאשר מדובר בקנאביס, ניתן לגדלו בשתילים, באדמת החצר או בשדה פתוח. פעמים רבות, נתפסים מגדלי סמים כאשר מאפייני העבירה שביצעו מעידים על תכנון והשקעה רבים.

   כך למשל במקרים של מגדלי סם בחממות בהן מותקנת מערכת השקיה אלקטרונית, או במקרה של דירות לגידול סמים, בהם נעשה שימוש בציוד תאורה, אוורור, השקיה ודישון משוכללים אשר עלותם מגיעה לעשרות אלפי שקלים.

   תחכום גבוה בגידול הסם יזכה לענישה מחמירה

   ככל שמדובר בעבירה המצביעה על תכנון מוקדם, התארגנות מיוחדת והשקעה של כסף להוצאת מיזם הגידול המסחרי לפועל, ישפיע הדבר לחומרה על עונשו של המגדל.

   הערכאה הדנה בעבירות גידול סם מסוכן

   לכמות הסם אותו גידל אדם השפעה לא רק על העונש שיוטל עליו, אלא גם על הערכאה שתדון בעניינו. כאשר היקף גידול הסם עולה על 50 ק"ג נטו, תיטה התביעה להגיש את כתב האישום כנגד המגדל לבית המשפט המחוזי.

   להחלטה זו משקל מהותי, היות שבעוד שלבית משפט השלום סמכות להטיל עונש של עד 7 שנות מאסר לכל היותר בגין כל עבירה בה הוא דן, באפשרות בית המשפט המחוזי להטיל עונש גבוה מזה ועד לרף העונש המקסימלי בגין עבירת גידול הס, קרי עד 20 שנות מאסר.

   גידול סמים המשמשים ליצירת סם מסוכן

   סעיף 6 לפקודת הסמים מתייחס לכל צורה של ייצור סם מסוכן, והיא כוללת גידול, ייצור, הפקה, הכנה או מיצוי מחומר אחר של סם מסוכן.

   דוגמאות לצמחים מהם ניתן להפיק סם מסוכן

   המקרים המוכרים של גידול במובן של התפתחות צמח המהווה סם מסוכן הם של קנאביס, עלי קוקה המשמשים לייצור קוקאין, ופרג המשמש לייצור אופיום והרואין.

   לצדם ניתן למנות גם פטריות המכילות את הסם המסוכן פסילוציבין, ומיני קקטוסים המכילים חומרים פסיכואקטיביים הניתנים למיצוי, דוגמת קקטוס הסן פדרו ממנו ניתן למצות את הסם המסוכן ההזייתי מסקאלין.

   תופעת דירות גידול הסמים

   תופעה הגידול בדירות, המכונות גם 'מעבדות', נוגעת למקרים של גידול סם מסוכן מסוג קנאביס. היות שגידול סם היא עבירה פלילית, והצלחתה דורשת השקעה של זמן רב מרגע שתילת זרעי הקנאביס ועד לצמיחת שתילים שמהם ניתן להפיק סם הראוי להפצה, גידול הסם נעשה בדירות מגורים, על מנת שלא ייחשפו על ידי רשויות אכיפת החוק.

   דרכי גידול סם בדירות מגורים

   העושים שימוש בדירות לצורך גידול קנאביס, לרוב מציידים אותן בציוד שיאפשר גידול ללא צורך בפתיחת חלונות הדירה, והאור, המים והאוויר הדרושים לסם הקנאביס כדי לצמוח, מגיע מנורות רבות, מערכות אוורור ומערכות השקיה ודישון המוטמעות בתוך הדירה.

   גידול בדירות ועבירות של נטילת חשמל

   גידול סמים בדירת מגורים מצריך שימוש בכמות גדולה של חשמל. על כן, ניתן לראות מקרים רבים בהם כוללת עבירת גידול הסם גם עבירה של נטילת חשמל וזאת על ידי התחברות של מגדל הסמים בדירה ללוח החשמל באמצעות מעקף לא חוקי של שעון הצריכה של חברת החשמל.

   מעיון במקרים שהגיעו לכדי אישומים בפני בתי המשפט, עולה כי היקף נטילת החשמל על ידי מבצעי עבירות גידול בדירה, מגיעות לסכום של עשרות אלפי שקלים בתקופה של מספר חודשים בודדים.

   סיכום

   גידול סם מסוכן היא עבירה שמידת חומרתה מושפעת בעיקר מהיקף התכנון העומד מאחוריה ותוצריה.

   הגורם בעל ההשפעה הניכרת ביותר על הענישה בגינה הוא כמות הסם נטו אשר נתפסה בפועל. לצד האפשרות להטיל על נאשם בגידול מאסר בפועל, בידי בתי המשפט כלי ענישה כלכליים רבי עוצמה דוגמת קנסות בשיעורים גבוהים, והטלת חילוט על רכושו של המגדל.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף