לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

מתי ניתן לחלט רכוש בגין עבירות סמים

במסגרת המלחמה בסמים, החוק קובע כי ניתן לחלט את הסמים ואת הרכוש הקשור אליהם. מה זה בעצם 'חילוט רכוש'? איזה רכוש ניתן לחלט? והאם בית המשפט מחויב לחלט? על כך במאמר שלפניכם.

מתי ניתן לחלט רכוש בגין עבירות סמים

חילוט רכוש מהו

כאשר אדם עובר עבירה באמצעות רכוש, ישנה אפשרות לבית המשפט לחלט, כלומר להחרים, את הרכוש לטובת אוצר המדינה. החילוט נועד בעצם ככלי מרתיע כנגד עובר העבירה.

כשמדובר בעבירות סמים, ישנם שני סוגי חילוט: חילוט חובה וחילוט רשות. חילוט חובה פירושו שבית המשפט חייב לצוות על חילוט הרכוש, וחילוט רשות פירושו שבית המשפט מוסמך לחלט את הרכוש אך אינו מחויב להורות על כך. להלן אפרט איזה רכוש הקשור לסמים בית המשפט מחויב לחלט ואיזה רכוש הוא רשאי לחלט.

חובה על בית המשפט לחלט את הסמים והכלים הנלווים אליהם לאחר שהורשע אדם בעבירת סמים

"הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיהיצווה בית המשפט על חילוטם של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית המשפט. (סעיף 35 לפקודת הסמים המסוכנים)

לשון החוק הוא "יצווה בית המשפט" ולא "רשאי בית המשפט לחלט", ועל כן חילוט זה הינו חילוט חובה. כאשר מורשע האדם בעבירה, בית המשפט חייב לחלט את הסמים עצמם, את המקטרות ואת הכלים האחרים שבהם נעברה העבירה. חובה על בית המשפט לחלט רכוש שסייע לעבירת הסמים.

מלבד חילוט הסמים עצמם והכלים שלהם, בית המשפט חייב לצוות גם על חילוט רכוש שסייע לעבירת הסמים. למשל, אם המורשע השתמש ברכב לשם הברחת סמים, בית המשפט חייב לחלט את הרכב. כמו כן, בית המשפט חייב לחלט כסף או רכוש שהושג על ידי העבירה. עם זאת, רשאי בית המשפט לוותר על החילוט מנימוקים מיוחדים שיפורטו.

כך כותב החוק בסעיף 36א (שם):

"הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא

(1) רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;

(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

בית המשפט רשאי לחלט סמים וכלים למרות שעוד לא הורשע אדם לגביהם

לעומת זאת, אם עדיין לא הורשע אדם בעבירת סמים, והגיעו לידי המשטרה סמים או כלים הקשורים לסמים, בית המשפט אינו חייב להורות על חילוטם, אך רשאי לכך:

"הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהםרשאי בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 31(5), לצוות על חילוטם וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם…" (סעיף 36, שם)
כלומר: מצד אחד בית המשפט אינו חייב לחלט סמים וכלים שלא הורשע לגביהם אדם, אך מצד שני הוא רשאי להורות לחלט אותם.

הסיבה לכך: סמים וכלים הקשורים אליהם הינם רכוש שעצם קיומו [בידיים לא מתאימות] נועד לשם פעילות המנוגדת לחוק, ועל כן ניתן לומר שהם בגדר עבירה פוטנציאלית. משום כך, בית המשפט רשאי להורות על חילוטם. עם זאת, כל עוד לא הורשע אדם לגביהם, הם עדיין רק בגדר עבירה פוטנציאלית ולא בגדר רכוש שנעברה בו עבירה בפועל. משום כך, בית המשפט אינו חייב להורות על חילוטם.

אל תתפשר על ייצוג משפטי מקצועי. פנה עכשיו וקבל הכוונה וייעוץ ראשוני ללא התחייבות – 077-9974772

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: רכב.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.

פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: בית.
פרטי יצירת קשר:

ז'בוטינסקי 35 רמת גן, 52511.

מגדל התאומים 2, קומה 1

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף