Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  מתי ניתן לחלט רכוש בגין עבירות סמים

  במסגרת המלחמה בסמים, החוק קובע כי ניתן לחלט את הסמים ואת הרכוש הקשור אליהם. מה זה בעצם 'חילוט רכוש'? איזה רכוש ניתן לחלט? והאם בית המשפט מחויב לחלט? על כך במאמר שלפניכם.

  מתי ניתן לחלט רכוש בגין עבירות סמים

  תוכן עניינים

  חילוט רכוש מהו

  כאשר אדם עובר עבירה באמצעות רכוש, ישנה אפשרות לבית המשפט לחלט, כלומר להחרים, את הרכוש לטובת אוצר המדינה. החילוט נועד בעצם ככלי מרתיע כנגד עובר העבירה.

  כשמדובר בעבירות סמים, ישנם שני סוגי חילוט: חילוט חובה וחילוט רשות. חילוט חובה פירושו שבית המשפט חייב לצוות על חילוט הרכוש, וחילוט רשות פירושו שבית המשפט מוסמך לחלט את הרכוש אך אינו מחויב להורות על כך. להלן אפרט איזה רכוש הקשור לסמים בית המשפט מחויב לחלט ואיזה רכוש הוא רשאי לחלט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חובה על בית המשפט לחלט את הסמים והכלים הנלווים אליהם לאחר שהורשע אדם בעבירת סמים

   "הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיהיצווה בית המשפט על חילוטם של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית המשפט. (סעיף 35 לפקודת הסמים המסוכנים)

   לשון החוק הוא "יצווה בית המשפט" ולא "רשאי בית המשפט לחלט", ועל כן חילוט זה הינו חילוט חובה. כאשר מורשע האדם בעבירה, בית המשפט חייב לחלט את הסמים עצמם, את המקטרות ואת הכלים האחרים שבהם נעברה העבירה. חובה על בית המשפט לחלט רכוש שסייע לעבירת הסמים.

   מלבד חילוט הסמים עצמם והכלים שלהם, בית המשפט חייב לצוות גם על חילוט רכוש שסייע לעבירת הסמים. למשל, אם המורשע השתמש ברכב לשם הברחת סמים, בית המשפט חייב לחלט את הרכב. כמו כן, בית המשפט חייב לחלט כסף או רכוש שהושג על ידי העבירה. עם זאת, רשאי בית המשפט לוותר על החילוט מנימוקים מיוחדים שיפורטו.

   בית המשפט רשאי לחלט סמים וכלים למרות שעוד לא הורשע אדם לגביהםכך כותב החוק בסעיף 36א (שם):

   "הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש שהוא

   (1) רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;

   (2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

   בית המשפט רשאי לחלט סמים וכלים למרות שעוד לא הורשע אדם לגביהם

   לעומת זאת, אם עדיין לא הורשע אדם בעבירת סמים, והגיעו לידי המשטרה סמים או כלים הקשורים לסמים, בית המשפט אינו חייב להורות על חילוטם, אך רשאי לכך:

   "הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהםרשאי בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 31(5), לצוות על חילוטם וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם…" (סעיף 36, שם)

   כלומר: מצד אחד בית המשפט אינו חייב לחלט סמים וכלים שלא הורשע לגביהם אדם, אך מצד שני הוא רשאי להורות לחלט אותם.

   הסיבה לכך: סמים וכלים הקשורים אליהם הינם רכוש שעצם קיומו [בידיים לא מתאימות] נועד לשם פעילות המנוגדת לחוק, ועל כן ניתן לומר שהם בגדר עבירה פוטנציאלית.

   משום כך, בית המשפט רשאי להורות על חילוטם. עם זאת, כל עוד לא הורשע אדם לגביהם, הם עדיין רק בגדר עבירה פוטנציאלית ולא בגדר רכוש שנעברה בו עבירה בפועל. משום כך, בית המשפט אינו חייב להורות על חילוטם.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים – Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף