Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  מהם הסמים המוגדרים כסמים מסוכנים על פי חוק והשלכות השימוש בהם?

  תופעת השימוש בסמים הולכת וצוברת תאוצה. הסמים מתחילים לנכוח באופן ניכר במרחבים השונים, ובקבוצות גיל שונות. אי לכך, גדל גם מספר האנשים שנעצרים בביצוע עבירות סמים. לכן התרחב היקף פעילות האכיפה בתחום השימוש והסחר בסמים.

  מהם הסמים המוגדרים כסמים מסוכנים על פי חוק והשלכות השימוש בהם?

  תוכן עניינים

  פקודת הסמים המסוכנים

  בפקודה זו מעוגנות כל ההנחיות וההוראות הנוגעות לסמים. במסגרתה מצורפת רשימה שבה מונה החוק את כל החומרים שהוגדרו כמסוכנים וכאסורים לשימוש. המשמעות היא שסם מסוכן שנצרך ונמצא בשימוש אך לא מצוי ברשימה שבפקודה לא ייחשב לאסור אפילו אם תוצאות השימוש בו הן הרסניות ומזיקות יותר מאחרים.

  השימוש בסמים מוביל להשפעות רבות על המערכת העצבית של המשתמש ולעיתים גורמות גם לשינויים תודעתיים ברמות שונות. הסם יכול להיות מופק מצמחים או מתרכובות כימיות שנוצרו בצורה מלאכותית. ברשימה המצורפת בפקודה ישנם סמים שמופיעים בשמם המדעי שאינו מוכר לציבור וחלקם בשם מוכר וידוע.

  למעשה, ברשימה הקיימת בפקודה מופיעים גם סמים המשמשים כתרופות שנמכרות בחלק מבתי המרקחת. השימוש בהם לצרכים רפואיים מותר בחוק רק באם ניתן אישור רפואי מגורם מוסמך.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמות הסם והשלכותיה

   מלבד רשימה של החומרים שנאסרו לשימוש החוק מציין גם כמות ביחס לאותו החומר. אותה הכמות שמציינת הפקודה מהווה מדד לאופן שבו יתייחס החוק ובית המשפט לאדם שנתפס על החזקת הסם.

   הכמות שמצוינת בחוק היא הגבול העליון של כמות שניתן להגדיר כמוחזקת למטרה שימוש עצמי. החזקת סם בכמות שעולה על שיעור זה תחשב כהחזקה למטרות סחר והפצה.

   אדם שייתפס על החזקה למטרות סחר והפצה ייענש בחומרה רבה יותר מאדם שייתפס על מחזיק סמים לטובת צריכה ושימוש עצמי.

   העונש המקסימלי שמוגדר על החזקה למטרות שימוש עצמי הוא עד לשלוש שנות מאסר. לעומת זאת, העונש שיינתן לאדם שנתפס על החזקת סם בכמות גדולה למטרות מסחריות לרבות סחר והפצה- עונשו יכול להגיע עד לעשרים שנות מאסר בפועל.

   הכמות שמצוינת בחוק היא הגבול העליון של כמות שניתן להגדיר כמוחזקת למטרה שימוש עצמיסמים קלים וסמים קשים

   בציבור מקובל לחשוב שקיימת הבחנה מהותית במסגרת החוק בין שני סוגים עיקריים של סמים- סמים "קלים" וסמים קשים, ההגדרה הרווחת היא:

   • סמים קשים – נתפסים כחומרים ממכרים באופן קיצוני, משפיעים לאורך זמן ומלווים באפקט פסיכדלי חריף וחמור.
   • סמים קלים – נתפסים כחומרים שאינם ממכרים, משפיעים לטווח זמנים קצר מאוד והאפקט הפסיכדלי שנלווה לשימוש בהם זניח ביותר.

   למרות הסברה הרווחת בציבור – בחוק לא קיימת הבחנה בין סמים "קלים" ל"קשים". יחסו של החוק לכל סם הוא זהה, כל עוד שמו מופיע בפקודת הסמים המסוכנים כאמור. בהיבט הרפואי החלוקה לסוגים נעשית לפי ההשפעה של הסם על המשתמש בו- אך חלוקה זו שמורה לתחום הרפואה ואינה משפיעה על החוק ועל היחס לאדם שנחשד בביצוע עבירת סמים מכל סוג.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים – Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף