Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  הברחת סמים לישראל – היבטים פליליים

  סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים קובע שלאדם אסור לייצא או לייבא סם מסוכן, להקל על ייצואו או ייבואו, לסחור בו, לעשות בו כל עסקה שהיא או לספקו בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן הדבר הותר בפקודת הסמים המסוכנים עצמה, או בתקנות לפיה או ברישיון מאת המנהל. 

   

  הברחת סמים לישראל – היבטים פליליים

  מאמר זה יעסוק בהיבטים הפליליים של הברחת סמים לישראל.

  תוכן עניינים

  מהי מדיניות הענישה בגין הברחת סמים לישראל

  כל עבירות הסמים (החזקה/שימוש, גידול, ייצור, הפקה או הכנה של סם מסוכן) הן עבירות פליליות חמורות, אך היחס לעבירות הברחה (ייבוא וכן ייצוא) של סמים מסוכנים, הוא חמור אף יותר, מצד המחוקק.

  ניתן להסיק זאת ולו מהעובדה שדינו של מי שמורשע בעבירות סמים שאינן עבירות הברחה הוא עד 3 שנות מאסר, בעוד שדינו של מי שמורשע בעבירות הברחה, ייבוא וייצור של סמים הוא עד 20 שנות מאסר.

  פקודת הסמים המסוכנים קובעת כי גם אם הברחת הסמים לישראל לא נעשית עקב רצונו של המבריח לסחור בסמים אלה, וגם אם המבריח לא מקבל תמורה עקב כך, עונשו צפוי, בכל מקרה, להיות חמור מאוד.

  בית המשפט מעוניין להפחית ככל האפשר את סיכוייהן של העבירות מעין אלו להישנות, וליצור הרתעה הן אצל אותו מבריח והן בכלל – גם עונשו של אדם המבריח לישראל כמות סמים שלא גדולה בהרבה מכמות המוגדרת לשימוש עצמי של סם המריחואנה, שנחשב לסם קל – צפוי להיות חמור.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמו כן, בעבירות מסוג הברחה, המבריח הוא לא האדם היחיד שעשוי להיענש. גם אדם שסייע לאדם שהבריח לעשות כן, צפוי לקבל עונש. כשבית המשפט קובע מהו העונש ההולם בגין עבירת הברחת הסמים, הוא מפעיל שיקולים רבים, ובהם:

   • סוג הסם שהוברח לישראל
   • כמות הסם שהוברח לישראל
   • העבר הפלילי של הנאשם
   • כיצד העונש הפוטנציאלי עשוי להשפיע על תהליכי הגמילה והשיקום של הנאשם?
   • איזה עונש הוא אמנם מידתי אך גם צפוי להרתיע את הנאשם?

   אינפוגרפיקה - כדי להרשיע אדם בהברחת סמים

   מה נדרש כדי להרשיע אדם בהברחת סמים

   על אף שכאמור, עבירות הברחת סמים לישראל הן עבירות חמורות ביותר, שמצד המחוקק, היחס לעבירות שכאלה אף חמור יותר מהיחס לעבירות הסמים האחרות (החזקה/שימוש, גידול, ייצור, הפקה או הכנה של סם מסוכן), הרי שחשוב להבהיר אילו תנאים חייבים להתקיים ואילו תנאים לא חייבים להתקיים, כדי להרשיע אדם בהברחת סמים:

   1. החומר המוברח חייב להיות רשום בפקודת הסמים המסוכנים
   2. ניתן להרשיע אדם בהברחת סמים גם אם הסם עצמו לא נתפס
   3. גם אם ישראל הייתה אמורה להוות "תחנת ביניים", כלומר הסם היה אמור להיות מועבר אל מחוץ לישראל – ניתן להרשיע בהברחת סמים
   4. כאמור, גם אדם שסייע לאדם שהבריח סמים לישראל לעשות כן, צפוי לקבל עונש. יש להבהיר שהעונש שהמסייע צפוי לקבל הוא לא עונש בגין סיוע, אלא בגין הברחת סמים, בדיוק כמו האדם שהבריח את הסמים בפועל
   5. נדרשת הוכחה שהנאשם ידע שמדובר בסם.

   ניתן להרשיע אדם בהברחת סמים גם אם הסם עצמו לא נתפסמה צריך לעשות אדם שזומן לחקירה או שהוגש נגדו כתב אישום בגין הברחת סמים?

   חשוב מאוד שאדם שזומן לחקירה או שהוגש נגדו כתב אישום בגין הברחת סמים, ישכור את שירותיו של עורך דין פלילי, ולו רק עקב העובדה שכאמור היחס לעבירות הברחה של סמים מסוכנים, חמור אף יותר מהיחס לכל עבירות הסמים האחרות.

   על אדם שזומן לחקירה לזכור שכל דבר שיגיד בחקירתו, עשוי, בסופו של דבר, לשמש נגדו בבית המשפט, וכן לא תהיה לו כל הזדמנות לטעון טענות שלא טען בחקירתו. דבר דומה מתרחש גם בהליך הפלילי שלאחר החקירה – בכל שלב ניתן לצאת מההליך הפלילי, אך כל שלב גם יכול למנוע את היציאה מהליך זה.

   בנוסף, החוק מתייחס לכל סעיף באופן שונה (גם אם מדובר בסעיפים מאותו התחום), מה שכמובן משפיע על העונש שיוטל על הנאשם.

   עקב הניסיון והידע הרב שלו, יכול עורך הדין הפלילי למנוע את האשמתו ואת הרשעתו של המתייעץ עמו, וכן לבטל את ההליך הפלילי שמתנהל נגד האחרון, על ידי הקטנת כובד הראיות נגדו.

   לסיכום, אמנם כל עבירות הסמים הן עבירות פליליות חמורות, אך היחס לעבירות הברחה של סמים מסוכנים, חמור אף יותר, מצד המחוקק. דין המורשע בעבירות הברחת סמים הוא עד 20 שנות מאסר (בעוד שדין מי שמורשע בעבירות סמים שאינן עבירות הברחה הוא עד 3 שנות מאסר).

   השיקולים שמפעיל בית המשפט כשהוא קובע את העונש ההולם בגין עבירת הברחת סמים, הם, בין היתר סוג הסם שהוברח לישראל וכמותו, עברו הפלילי של הנאשם, כיצד העונש שבית המשפט מעוניין להטיל על הנאשם עשוי להשפיע על תהליכי הגמילה והשיקום שלו, וכן בית המשפט שואל את עצמו איזה עונש הוא אמנם מידתי, אך גם צפוי להרתיע את הנאשם.

   כדי להרשיע אדם בהברחת סמים, על החומר המוברח להיות רשום בפקודת הסמים המסוכנים, ונדרשת הוכחה שהנאשם ידע שמדובר בסם.

   לצד זאת, ניתן להרשיע אדם בהברחת סמים גם אם הסם עצמו לא נתפס, וגם אם הסם היה אמור להיות מועבר אל מחוץ לישראל. בנוסף, גם אדם שסייע לאדם שהבריח סמים לישראל לעשות כן, צפוי לאותו העונש כמו האדם שבפועל הבריח את הסמים. כמו כן, חשוב שאדם שזומן לחקירה או שהוגש נגדו כתב אישום בגין הברחת סמים, ישכור את שירותיו של עורך דין פלילי.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים – Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף