Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  השלכות פליליות של הפעלת מעבדת סמים [מדריך משפטי, 2023]

  גידול קנאביס במעבדות סמים נעשה בצורה מתוחכמת הכוללת שימוש באמצעי גידול מתקדמים לשם מיצוי כמות סם גדולה ואיכותית. 

  הפעלת מעבדה לגידול סמים מסוכנים היא עבירה פלילית אשר השלכותיה הפליליות כלפי מבצע העבירה עשויות להיות הן במישור של פגיעה בחירות על ידי הטלת עונשי מאסר ממושכים מאחורי סורג ובריח והן במישור של פגיעה בקניין על ידי הטלת קנסות כבדים.

  תוכן עניינים

  מה מוגדרת מעבדת סמים?

  הביטוי מעבדת סמים, אשר יוצק נופך מדעי בעבירות סמים, הוא ביטוי נפוץ לתיאור דירות או חללים סגורים, שבהם מגודל סם הקנאביס בצורה מסחרית ובתנאי מעבדה. מאחר שגידול קנאביס הינו עבירה פלילית, גורמים המבקשים לגדלו לצורך הפצתו ברבים, נדרשים לעשות זאת בהיחבא, על מנת שלא להיתפס על ידי הרשויות ולשאת בעונשים כבדים.

  כך, גידול הסמים נעשה בתוך חלל סגור לחלוטין כאשר אטימתו נועדה למנוע ממי שנמצא מחוצה לה את האפשרו להבחין בכך שמדובר במקום בו מגודל קנאביס.

  מאחר שקנאביס זקוק להשקיה, אוורור, דישון ותאורה, תנאים להם הוא זוכה כאשר הוא מגודל בתנאי שדה פתוח או חממה חקלאית, גידולו בתוך חלל סגור ואטום לאור דורש יצירת תחליפים ואמצעים ייחודיים שיאפשרו גידול מוצלח.

  מהם האמצעים הטכניים הנפוצים במעבדות סמים?

  הרכיבים אותם ניתן למצוא בכל מעבדת סמים ממוצעת, כוללים מערכת השקיה המחוברת למערכת המים של החלל בו מוקמת המעבדה, מערכת תאורה המדמה את אור השמש ואשר מופעלת לפרקי הזמן הדרושים לשם גידול מוצלח של הקנאביס, מערכות אוורור או מיזוג לטובת סינון ותחלופה של האוויר במעבדה שחלונותיה סגורים, ושליטה על הטמפרטורה האידיאלית לגידול מיטבי של הסם.

  מאחר שמדובר באמצעים אשר צורכים חשמל רב, במיוחד כאשר היקף גידול הסם במעבדה הוא של מאות שתילים, אחד החששות של מגדלי הסם במעבדות הוא כי צריכת החשמל הגבוהה תחשוף את פעילותם.

  מסיבה זו, מגדלי סם רבים משלבים את הקמת המעבדה עם התחברות ללוח החשמל בצורה שעוקפת את שעון הצריכה. ההתחברות ללוח החשמל מהווה אף היא עבירה פלילית של נטילת חשמל, שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהו העונש הקבוע בחוק למי שמפעיל מעבדת סמים?

   אף שמעשה ייצור הסם במעבדות סמים מתייחס לסם מסוג קנאביס אשר נחשב סם קל, עצם ביצוע העבירה של יצירת סמים יש מאין לשם הפצתם ועשיית רווח, מחייבת את בתי המשפט להטיל ענישה מרתיעה.

   חומרת העונש בעבירות גידול סמים במעבדה נעה בין עבודות שירות במקרים של גידול קנאביס בהיקף של קילוגרמים בודדים ועד למאסר בפועל לפרק זמן ממושך, במקרה של גידול עשרות קילוגרמים של סם.

   לצד זאת, באפשרות בית המשפט להטיל קנסות כבדים על מפעיל המעבדה. החוק מאפשר הטלת קנס בסך של מעל 200,000 שקלים בגין גידול סמים, ללא קשר להיקף הגידול, ולצד זאת מאפשר הטלת קנס בגובה של פי 5 משווי הסם נשוא העבירה. כך, הרשעת נאשם בתפעול מעבדה בה גודלו מאות קילוגרמים של קנאביס בשווי של מיליון שקלים, מאפשרת לבית המשפט הטלת קנס של עד 5 מיליוני שקלים.

   מעבדות סמים בישראל – עד כמה התופעה נפוצה?

   מעבדות סמים היא תופעה נפוצה מאוד, כאשר סדרי הגודל של גידול הסם במעבדות נע בין קילוגרמים בודדים ועד למאות קילוגרמים.

   תופעה זו היא פועל יוצא של פופולריות הקנאביס בעולם בכלל ובישראל בפרט, והיותו סם קל לייצור. בעבר, הקנאביס שהופץ בישראל היה בעיקרו תוצר של ייבוא מלבנון ומצרים, אולם במהלך שנות האלפיים חלו שני אירועים אשר צמצמו משמעותית את היקף הקנאביס העושה את דרכו אל ישראל דרך גבולות אלו.

   האירוע הראשון הוא מלחמת לבנון השנייה אשר הביאה להקשחת הפיקוח על הגבול עם לבנון, והאירוע השני הוא בניית גדר הגבול עם מצרים לשם עצירת הסתננות פליטים ומהגרי עבודה מאפריקה. כך, בשל הקושי בהברחת קנאביס אל ישראל לצד העובדה שמדובר בסם זול וקל לייצור, החליטו גורמים עברייניים רבים לגדל את הקנאביס בתוך ישראל לשם הפצתו בציבור.

   האם גידול סמים בבית תמיד ייחשב להפעלת מעבדת סמים?

   הביטוי מעבדת סם מצביע על מידת התחכום וההיקף הנוגע לעבירות גידול הסם. מעבדות סם מוקמות לרוב בדירות, חללים או מחסנים שכורים, כאשר כל תכלית שכירות אותם חללים היא גידול סם בהיקף מסחרי, ובצורה מקצועית ומאורגנת היטב.

   הקצאה של חלל מסוים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשכירות חלל באופן ייעודי, לצד שימוש באמצעי גידול מתקדמים ובקרה מתוחכמים הנוגעים לשליטה באוורור, בטמפרטורה, בתאורה ובהשקיה, מגבשים את המאפיינים של הפעלת מעבדת לגידול סמים, בשונה מגידול סתמי של סם בגינה הביתית או בעציץ בודד בחלל הבית.

   כיצד יש לנהוג במקרה ששוטר מבקש לבצע אצלך בבית חיפוש של מעבדת סמים?

   המקרה שבו שוטר מבקש לבצע חיפוש בביתו של אדם אחר מעבדת סמים עשוי להישען על אחת מ- 3 מקורות סמכות לביצוע החיפוש:

   חיפוש על פי צו – כאשר שוטר אוחז בצו חיפוש מטעמו של בית המשפט אשר מתיר לו ביצוע חיפוש בביתו של אדם, פירוש הדבר שהחלטת המשטרה לבצע חיפוש עברה תחת ביקורתו של בית המשפט. על כן, כל שביכולתו של מי שבביתו מבוקש לבצע חיפוש, הוא לבקש העתק מהצו ולבחון מספר רכיבים חשובים בו – האם הצו מתייחס לכתובת בה מבוקש לבצע חיפוש, מה התנאים הנקובים בצו והאם הצו בתוקף.

   חיפוש ללא צו על יסוד התנאים הנקובים בחוקהחוק מאפשר לאיש משטרה לבצע חיפוש בבית גם ללא צו. הסמכות הנתונה לשוטר להיכנס לביתו של אדם נגזרת מאחד או יותר מתוך 4 מצבים:

   1. חשד שבבית מבוצע פשע או שבוצע בו פשע זמן קצר קודם לכן.
   2. מחזיק המקום פונה לעזרת המשטרה.
   3. אדם המצוי בפועל בבית מבקש את עזרת המשטרה וקיים חשד סביר כי מבוצעת בבית עבירה.
   4. בבית מסתתר אדם המצוי בבריחה והשוטר מעוניין להיכנס לבית לצורך תפיסתו.

   לבעל המקום אין את הסמכות להעריך את מידת הצדקת כניסת השוטר ללא צו, ושאלת חוקיות החיפוש היא שאלה אותה יש לברר לאחר ביצוע החיפוש.

   לבעל המקום אסור להפריע לשוטר בביצוע החיפוש, והפרעה מעין זו עשויה לחשוף אותו לאישום בגין עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

   חיפוש על יסוד הסכמה מדעת – על פניו, חיפוש ללא צו וללא חשד סביר הוא פעולה אסורה הפוגעת שלא לצורך בזכותו של בעל המקום לפרטיות.

   יחד עם זאת, על פי פסיקת העליון, חיפוש ללא צו וללא קיומו של חשד סביר הוא אפשרי כאשר מושא החיפוש נתן את הסכמתו המודעת לביצוע חיפוש בביתו. המונח הסכמה מדעת מתייחס למצב שבו הוסבר לבעל הבית בו מבוקש לבצע חיפוש, כי השוטר מבקש את רשותו לביצוע חיפוש, וכי באפשרותו לסרב לחיפוש מבלי שהדבר ייזקף לחובתו.

   האם ניתן לערוך חיפוש בבית גם במקרה של גידול סמים לשימוש עצמי?

   עבירות סמים זוכות להתייחסות מיוחדת בכל הנוגע למידת החשד המצדיק ביצוע חיפוש בבית.

   בעוד שביחס למרבית העבירות, באפשרות שוטר לבצע חיפוש ללא צו במקרה שבו קיים חשד סביר כי בוצע בבית עבירה מסוג פשע שהעונש בצדה הוא מעל 3 שנות מאסר, הרי שביחס לעבירות סמים, קמה סמכות לבצע חיפוש בבית גם במקרה של חשד סביר לביצוע עבירות מסוג עוון שהעונש בצדן נמוך יותר.

   הוראה זו מאפשרת למשטרה לבצע חיפוש בביתו של חשוד בעבירה של החזקת סמים לשימוש עצמי. עם זאת, עבירת הגידול עצמה אינה מכילה הבחנה בין גידול לשימוש עצמי או לשימוש מסחרי, ועצם החשד בעבירת הגידול, עבירה שהעונש בצדה הוא עד 20 שנות מאסר, מצדיק את ביצוע החיפוש ללא קשר לכמות אותה מגדל בעל המקום.

   על מה חשוב להקפיד בעת ביצוע חיפוש בביתך על ידי המשטרה?

   חיפוש בבית, בין אם במסגרת צו ובין אם לאו, נדרש להיערך בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים.

   עם זאת, החוק מאפשר ביצוע חיפוש ללא נוכחות של שני עדים במקרה שבו יש מניעה לכך מבחינת היכולת לבצע את הצו או כאשר האדם מושא החיפוש מוותר על כך. ככל שהמשטרה בוחרת לבצע חיפוש על פי צו מבלי להתיר נוכחות של שני עדים, הרי שמדובר בפגם שעשוי להשפיע על חוקיות החיפוש ותוצריו.

   לנוכחותם של שני עדים שאינם שוטרים יש ערך רב מבחינת תקינות החיפוש, משום שאותם עדים נדרשים לחתום בתום החיפוש על דו"ח אודות החיפוש, והם נתפסים כגורם מפקח על מידת אמינות תיאור הפריטים אשר מתועדים בדו"ח החיפוש. אי מתן אפשרות לנוכחות עדים עשוי להעלות טענות בדבר אי אמיתות הפירוט בדו"ח החיפוש אודות דברים שנתפסו לכאורה בבית.

   סיכום

   גידול סם במסגרת מעבדה מצביע על תחכום, התארגנות והשקעת משאבים כלכליים ניכרים, והענישה בגין עבירה זו כוללת בתוכה בין היתר רכיב כלכלי המיועד לפגוע באופן ממשי בכיסם של מבצעי העבירה. עורך דין עבירות סמים מסביר, כי פעולת גידול הסם אינה פעולה רגעית והיא נפרשת על פני פרק זמן ממושך החל מהקמת המעבדה ועד לקצירת פירות הגידול.

   כל פרק זמן זה, חשופה המעבדה לביצוע חיפוש על ידי המשטרה, בין אם על פי צו בית משפט ובין על פי מקור סמכות אחר.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף