Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  החזקת סם לצריכה עצמית – מה קובע החוק?

  כל שימוש בסמים, אסור על פי החוק. כל שימוש בסמים לכל צורך שהוא, החזקת סם לצריכה עצמית, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, סחר, ייבוא והפצה – אסורים על פי החוק.

  החזקת סם לצריכה עצמית - מה קובע החוק?המאפיין את עברייני הסמים לצריכה עצמית הוא כי פעמים רבות לא מדובר בעבריינים "מקצועיים" כאלו שהפכו את דרך הפשע לדרך חיים, אלא מדובר באזרחים תמימים, נורמטיביים, פעמים גם צעירים וקטינים, אשר חטאו בעבירות סמים לא מתוך כוונה פלילית אלא מתוך לחץ חברתי, שעמום, ריגוש וכד'.

  תוכן עניינים

  בדרך כלל הם אינם מבינים את ההשלכות הפליליות הנלוות לשימוש בסמים, בייחוד שימוש והחזקת סם לצריכה עצמית.

  הגישה של "חיה ותן לחיות" אינה עובדת בעבירות סמים. החזקת סם לצריכה עצמית שלכאורה אינה מזיקה לאיש ונעשית בחדרי חדרים לשם בידור בלבד, אף היא אסורה עפ"י החוק וגוררת ענישה בעקבותיה. אז מה קובע החוק?

  מהי הגדרת "החזקת סם לצריכה עצמית?

  דבר החיקוק הרלוונטי לעבירות סמים הוא פקודת הסמים המסוכנים. פקודה זו מגדירה מהו "סם מסוכן" ומהי הכמות הנצרכת המקסימלית כדי שזו תחשב "החזקת סם לצריכה עצמית" ולא כסחר בסמים או הפצתם.

  הסמים המסוכנים מנויים בפקודה, והכמויות עמהן, לדוגמה:

  1. הרואין 0.3 גרם
  2. מריחואנה – 15 גרם
  3. LSD – 3 יחידות
  4. קוקאין – 0.3 גרם

  החזקת כמות העולה על הכמויות המנויות בתוספת השנייה, היא החזקת סם שלא לצריכה עצמית העלולה לגרור כתב אישום שעונשו עד 20 שנה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חשוב לדעת כי ייתכנו מצבים שלמרות שהכמות שנתפסה מוגדרת כ"החזקת סם לצריכה עצמית" הרי שנסיבות המקרה והתפיסה, יכתיבו אישום בגין החזקת סם שלא לצריכה עצמית, כך שהכמות שנתפסה אינה האינדיקציה היחידה לסיווג העבירה כ"החזקת סם לצריכה עצמית" אם לאו.

   מה קובע החוק באשר לעונשו של אדם שמורשע בהחזקת סם לצריכה עצמית? החוק קובע כי העונש המקסימלי בגין עבירה זו הוא עד 3 שנים, בניגוד כאמור לאדם שהורשע בהחזקת סם שלא לצריכה עצמית שעונשו עלול להגיע עד 20 שנות מאסר.

   האם החזקת קנאביס עולה לכדי עבירת החזקת סם לצריכה עצמית?

   לאחרונה אומצה מדיניות מקלה בנוגע לאכיפת החוק נגד משתמשי קנאביס. מדיניות היועץ המשפטי לממשלה קובעת כי אדם שנתפס פעם ראשונה בהחזקת סם (קנאביס) לצריכה עצמית, היינו עד 15 גרם, יספוג קנס מנהלי ולא יוגש נגדו כתב אישום. רק לאחר 4 פעמים שהאדם נתפס בצריכה עצמית של קנאביס, יחלו נגדו הליכים פליליים וייתכן שיוגש נגדו כתב אישום.

   קטינים שייתפסו בהחזקת סם קנאביס לצריכה עצמית, לא יוגש נגדם כתב אישום פלילי. בפעם השלישית שייתפסו, ייפתח נגדם תיק במשטרה וייתכן כי יוגש נגדם כתב אישום פלילי.

   אדם שנתפס פעם ראשונה בהחזקת קנאביס לצריכה עצמית, היינו עד 15 גרם, יספוג קנס מנהלי ולא יוגש נגדו כתב אישום

   האם ייתכן שאדם יואשם בהחזקת סם לצריכה עצמי למרות שהכמות שנתפסה הייתה גבוהה מהמותר? מה קובע החוק?

   צריך לזכור כי כמו בכל הליך פלילי, החוק קובע כי נטל הראיה על התביעה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר.

   בכל מקרה אחר, הנאשם יוצא זכאי. לכן עורך דין פלילי המעוניין להפחית את דרגת האשמה מ"החזקת סם שלא לצריכה עצמית" שעונשה 20 שנה לאישום בגין "החזקת סם לצריכה עצמית", צריך לעמול כדי לשכנע את בית המשפט כי התביעה לא הוכיחה מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם התכוון לסחור בסם או להפיץ אותו.

   למשל, מקרים שהגיעו לבית המשפט שבהם נתפס הנאשם כשברשותו כמות גדולה של סם מעבר לכמויות המוגדרות כצריכה עצמית. עורך הדין של הנאשם הצליח לשכנע את בית המשפט כי אין בכמות המסחרית כדי להעיד על סחר בסמים, אלא היא רק פונקציה של רצון הנאשם לחסוך בעלויות משלוח, רצונו לזכות ב"הנחה"

   על מחיר הסם או כדי לרכז לו כמויות שיספיקו לו לתקופה ארוכה. בית המשפט הכיר בנסיבות אלו והפחית את האשמה ל"החזקת סם לצריכה עצמית".

   יחסו של בית המשפט לנאשם בהחזקת סם לצריכה עצמית

   כפי שנאמר לעיל, רבים מהנאשמים המובאים בפני שופט, חווים בפעם הראשונה הליך פלילי. מדובר באזרחים מן השורה או בקטינים, המתנסים בסם לשימושם העצמי כדי להקל על מצוקות, כניעה ללחץ חברתי או כל סימפטום אחר. אין מדובר בעברייני סם.

   בית המשפט מודע להשלכות הקשות של הרשעה בעבירות סמים, עבירות שיש עימן קלון, דבר העלול לפגוע בצורה לא מידתית ביכולתו של הנאשם, הבגיר או הקטין, להשתלב בחזרה בחברה כגורם מועיל ותורם.

   קטין המורשע בעבירות סמים, עלול למצוא עצמו נדחה מגיוס לצה"ל או משירות ביחידות קרביות. בגיר עלול למצוא עצמו "שרוף" במכרזים ממשלתיים, פסול לכהונה ציבורית, פסול להוצאת נשק ועוד. לכן בית המשפט מתחשב בנסיבות מקלות, בתסקיר מבחן חיובי, בחרטת הנאשם, בהשתתפותו בסדנאות מיוחדות לגמילה – כדי למצוא פתח להקל בעונשו מבלי שייאלץ לשאת על גבו אות קין שנים ארוכות.

   ובקצרה: עבירת "החזקת סם לצריכה עצמית" היא עבירת סמים לכל דבר ועניין. מה קובע החוק? החוק מבדיל בין צריכה עצמית לצריכה למטרות סחר והפצה.

   הכמויות המסווגות כ"צריכה עצמית" קבועות בפקודת הסמים המסוכנים. גישת בתי המשפט היא כי אם נאשם בהחזקת סם לצריכה עצמית אינו עבריין מועד אלא אדם נורמטיבי שכשל, הרי שנסיבות מקלות אלו ואחרות עשויות למנוע הרשעה פלילית הגוררת אחריה אות קלון.

   החזקת סמים – שאלות נפוצות

   האם קיים הבדל בין החזקה לצריכה עצמית ולבין החזקה למטרות סחר?

   בחוק קיים הבדל משמעותי בין השניים. החזקה שאינה לצריכה עצמית חמורה הרבה יותר לפי החוק. העונש שיינתן יהיה בהתאם לכמות הסם שנמצאה.

   האם יש הבדל בין סמים שונים ביחס לכמות האסורה להחזקה?

   כן. לפי החוק לכל סם מוגדרת כמות מסוימת האסורה להחזקה. הכמות האסורה לכל סם מפורטת תחת פקודת הסמים המסוכנים.

   מה קורה אם הכמות שנמצאה ברשותי גבוהה מזו המפורטת בחוק?

   במידה ונמצאה כמות סם הנמוכה מזו המוגדרת בחוק-ההחזקה תיחשב ככזו שיועדה למטרות צריכה עצמית. במידה והכמות שנמצאה גבוהה מזו המוגדרת בחוק- העבירה תיחשב כעבירת החזקה למטרות סחר, ייבוא או ייצוא שהעונש הניתן בגינה הינו חמור בהרבה.

   מה העונש הצפוי למי שנתפס על החזקת סמים?

   על עבירת החזקה לצריכה עצמית יינתן עונש של עד 3 שנות מאסר. על עבירת החזקה שלא לצריכה עצמית צפוי עונש של עד 20 שנות מאסר.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף