Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  אי הרשעה בעבירת סחר בסמים

  לפי פקודת הסמים, ייצור, הכנה, הפקה והחזקה של סמים מסוכנים כהגדרתם בחוק, אסורה ועלולה להוביל למאסר של עד 20 שנה.

  אי הרשעה בעבירת סחר בסמיםעבירת סחר בסמים נחשבת כעבירה חמורה מעבירת שימוש עצמי שכן בעבירה זו טמונים זרעי פורענות העלולים לפגוע קשות במרקם החברתי ובסדר הציבורי, ולכן התייחסות בתי המשפט לעבירה זו, היא במשלב הגבוה של מתחם העונש.

  תוכן עניינים

  החוק אוסר סחר בסמים, בין קשים ובין קלים, והיחס אליהם דומה. כיוון שאמרנו שיחס הפסיקה ובתי המשפט לעבירת סחר בסמים הוא בשלב הגבוה של הענישה, האם יתכן מצב שבו נאשם בסחר בסמים עשוי לצאת עם אי הרשעה בעבירת סחר בסמים? האם יתכן מצב שלמרות שהנאשם הורשע בעבירת סחר בסמים, הוא יצא ללא כתם פלילי?

  מהי הגדרת "עבירת סחר בסמים"?

  בתוספת השנייה לפקודת הסמים, מנויים החומרים המוגדרים כ"סם מסוכן". הרשימה מתעדכנת לפי ה"פיתוחים" החדשים בשוק וכניסתם של סמים חדשים. סחר בסמים מוגדר כתפיסה של סמים בכמות מעבר לכמות המצוינת ככמות לצריכה עצמית, למשל:

  1. קוקאין– 0.3 גרם
  2. מריחואנה – 15 גרם
  3. הרואין – 0.3 גרם

  חשוד אשר בכליו נתפסה כמות סם מעבר לכמויות המנויות, יואשם בעבירת סחר בסמים. יודגש כי גם אם החשוד העביר לחברו סם או נתן לו מנת סם שלא על מנת לקבל תמורה, הוא עלול להיות מואשם בעבירת סחר בסמים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיוון שאי הרשעה בעבירת סחר בסמים היא נדירה מאוד, הרי שניתן לומר כי הרשעה בעבירה זו, תוביל לרישום פלילי ואף לקלון עלול למנוע מהאדם, גם לאחר ריצוי עונשו, לשרת בתפקידים רגישים או ציבוריים או כאלו הדורשים גיליון הרשעות נקי.

   אי הרשעה בעבירת סחר בסמים – היתכן?

   המשפט  הפלילי, במסגרתו נידונות עבירות הסמים, מורכב משלבים שונים. בשלב הכרעת הדין, ביהמ"ש קובע האם הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו, אם לאו. אם הורשע הנאשם, הרי שדינו ייגזר אחר שמיעת הטיעונים לעונש.

   סעיף 71 לחוק העונשין קובע כי במקרים מסוימים רשאי ביהמ"ש להימנע מלהרשיע את האדם למרות שנמצא אשם בעבירה המיוחסת לו. החלופה הנפוצה היא חיוב בעבודות לשירות הציבור וכד'.

   הקריטריונים לאי הרשעה בעבירת סחר בסמים, נגזרים מאלו שהוכתבו בידי ביהמ"ש במסגרת פס"ד כתב נ' מדינת ישראל, פס"ד הידוע בשם "הלכת כתב" וכך פסק ביהמ"ש:

   בהתקיים שני התנאים הבאים, יתכן מצב שבו נאשם יזכה לצאת ממשפטו ללא הרשעה פלילית:

   1. הרשעת הנאשם תפגע פגיעה חמורה ביכולתו של הנאשם להשתקם – למשל נאשם המשמש בתפקיד ציבורי, או נאשם שפרנסתו נגזרת מרמת האמון שרוחשים לו, נאשם העומד לפני גיוס לצה"ל ליחידה מיוחדת – הרי שביהמ"ש יביא בחשבון שיקול זה בבואו ליישם את הלכת כתב.
   2. סוג העבירה מאפשרת לוותר על ההרשעה מבלי לפגוע בשיקולי הענישה – למשל האם הסחר בסמים בוצע עם צדדים קטינים, האם פגע פגיעה קשה בסדר הציבורי, מה היה היקף הסחר, באיזה סוג סמים מדובר. ככל שההגנה תצליח להוכיח כי נסיבות העבירה אינן מחייבות ענישה פלילית ואינן עולות לרף הגבוה של מחשבה פלילית וכי הנאשם הביע חרטה כנה על מעשיו ומקבל על עצמו טיפולים וכד' – הרי שיקל על ביהמ"ש להחיל את הלכת כתב על המקרה ולהוציא את הנאשם ללא הרשעה.

   מטרת יישום הלכת כתב היא לאפשר לנאשמים נורמטיביים לחזור למעגל העשייה הפרודוקטיבית זאת בהתחשב בעובדה שנאשמים רבים בעבירות סמים, אינם בעלי עבר פלילי אלא אזרחים מן השורה שסטו מדרך הישר בשל נסיבות חברתיות שונות.

   כלל, בימה"ש לא יטה לדרך של אי הרשעה בעבירת סחר בסמים, ללא קבלת תסקיר מקצין המבחןתסקיר מבחן – הדרך לאי הרשעה בעבירת סחר בסמים

   כלל, בימה"ש לא יטה לדרך של אי הרשעה בעבירת סחר בסמים, ללא קבלת תסקיר מקצין המבחן.

   משרד העבודה והרווחה מפעיל יחידה בשם "שירות המבחן למבוגרים", שירות המעוגן בחוק הפלילי והוא חלק ממערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.

   מטרות שירות המבחן למבוגרים:

   1. הפחתת הסיכון לחברה באמצעות המלצה על חלופות הרשעה
   2. שיקום ופיקוח על עבריינים בקהילה
   3. השפעה על מדיניות הענישה בישראל באמצעות העמדת אלטרנטיבות ענישה תוך התחשבות במאפיינים הספציפיים של הנאשם הפלילי

   שירות המבחן עשוי להמליץ לביהמ"ש, לאחר בחינה מדוקדקת של נסיבות המקרה ופגישה עם הנאשם, על החלת תקופת מבחן במסגרתו נדרש הנאשם להשתתף באופן סדיר בטיפולים ומפגשים קבוצתיים, עפ"י המלצת קצין המבחן. התקופה השכיחה היא בין חצי שנה לשלוש שנים.

   אפשרות שנייה שעליה עשוי שירות המבחן להמליץ, היא שירות לתועלת הציבור, הבא לידי ביטוי בצו שמטיל ביהמ"ש על הנאשם לבצע עבודה התנדבותית לתועלת הציבור. על הנאשם לעמוד במספר השעות שהוקצבו לו בהתאם לחומרת העבירה שעבר.

   כמובן שאי עמידה בתנאי מתנאי המבחן, שולל מהנאשם את הפריבילגיה של אי הרשעה בעבירת סחר בסמים, לבחינה מחודשת של העונש שיוטל על הנאשם. אי שיתוף פעולה בין הנאשם לקצין המבחן, עלול לגרור אף הוא החזרתו של הנאשם למסלול הרגיל של הטלת עונש התואם את נסיבות המקרה.

   בקצרה: אי הרשעה בעבירת סחר בסמים היא נדירה ותלויה בנסיבות המקרה. אם נסיבות העבירה עומדות בקריטריונים שהותוו בידי ביהמ"ש במסגרת הלכת כתב, יתכן שהנאשם יופנה למסלול של חלופות הרשעה במסגרת תסקיר קצין המבחן המוגש לעיון ביהמ"ש.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף