Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  בית המשפט זיכה אדם שנאשם בסחר בסמים באמצעות הטלגראס

  במהלך חיפוש משטרתי על פי צו חיפוש, שבוצע במכשיר הטלפון של הנאשם, נמצאו עדויות לביצוע עבירות סחר בסמים באמצעות יישומון הטלגראס. בהתאם לכך, הוגש כנגד הנאשם כתב אישום שייחס לו 4 אישומים של סחר בסם מסוכן.

  בית משפט השלום בנתניה, החליט לזכות את הנאשם על בסיס קביעה לפיה החיפוש בטלפון הנייד של הנאשם היה חיפוש לא חוקי. כפועל יוצא מאי חוקיות החיפוש, קבע בית המשפט כי דינן של הראיות שנתפסו בעקבותיו להיפסל, ובהתאם לכך זיכה את הנאשם.

  תוכן עניינים

  איתור ראיות מפלילות בטלפון הנייד של הנאשם לא נעשו על פי הוראות החוק

  במהלך שנת 2019 הוציאה המשטרה צו חיפוש כנגד הנאשם בתיק, אולם מטרת הוצאת צו החיפוש הייתה על יסוד חשד לביצוע עבירות רכוש. המשטרה קיבלה מידי בית המשפט צו כמבוקש וביצעה על יסודו חיפוש בבית הנאשם. במהלך החיפוש נתפס הטלפון הנייד של הנאשם, ותוכנו נפרק על ידי חוקר מחשב מיומן.

  במהלך עיון בתוצרי פריקת הטלפון, איתר החוקר המטפל בתיק ראיות המעלות חשד כי הנאשם עוסק בסחר בסמים. על בסיס חשד זה, ערך החוקר חיפוש ידני במכשיר עצמו, ואיתר בו תכתובות מפליליות המצביעות על מעורבותו של הנאשם בסחר בסמים, ראיות אשר שימשו כבסיס להעמדת הנאשם לדין.

  במסגרת ניהול התיק, התבקש החוקר שביצע את החיפוש הידני להעיד בפני בית המשפט ולהסביר מדוע ביצע חיפוש ידני בטלפון הנייד, אף שאינו מוכשר כחוקר המיומן לביצוע חיפושים בחומרי מחשב. החוקר השיב כי מדובר בפעולה שאין בה פגם, אולם בית המשפט סבר אחרת, והחליט כי מדובר בחיפוש פגום המחייב את פסילת תוצריו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   החוקר סבר שמדובר במעשה חוקי, אולם בית המשפט קבע כי יש לפסול את תוצרי החיפוש

   במסגרת הכרעת הדין, בחן בית המשפט את המתח שבין זכותו החוקתית של אדם לפרטיות והצורך של גופי החקירה והתביעה לפגוע בזכות זאת, לרבות באמצעות חיפוש בגופו, ביתו וחפציו האישיים, לטובת מיצוי הדין עם מי שעברו עבירות פליליות.

   ביישום מתח זה במסגרת הפרשה הנדונה בפניו, ציין בית המשפט את סעיפי החוק המסמיכים את המשטרה לערוך חיפוש בטלפון הנייד, תוך אזכור ההוראה הברורה לפיה רק חוקר מחשב מיומן רשאי לערוך חיפושים מעין אלו, וזאת רק על פי צו חיפוש שיפוטי מפורש.

   לאור העובדה שהראיות אשר יש בכוחן להרשיע את הנאשם, אותרו במכשירו במסגרת חיפוש שלא על פי צו חיפוש שיפוטי הנוגע לעבירות סמים, ולא על ידי חוקר המוגדר חוקר מחשב מיומן, החליט בית המשפט על פסילתן. כך, משעה שהבסיס הראייתי נפסל, נמצא כי אין בידי התביעה ראיות מספקיות להוכחת האשמה וכל שנותר לבית המשפט הוא לזכות את הנאשם.

   חיפוש שלא כדין מוביל לפסילת ראיות מפלילות ולזיכוי נאשמים

   בית המשפט נקט באופן של פסילת ראיות, חרף העובדה שפסילה זו הובילה לזיכוי נאשם אשר נמצאו בטלפון הנייד שלו ראיות חד משמעויות לביצוע עבירות של סחר בסם. בכך, מהווה הכרעת הדין שניתנה בתיק זה, יישום של הלכות שנתגבשו ב- 20 השנים האחרונות, בדבר כוחו של בית המשפט לפסול ראיות מפלילות וחד משמעיות, כאשר השגתן נעשתה בניגוד לדין ותוך פגיעה בזכויות יסוד של נאשמים.

   לקריאת פסק הדין המלא ראו ת"פ 54680-10-19 מדינת ישראל נ' טקלו

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף