Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  האם שימוש בסמים ממריצים אסור בישראל? (מדריך משפטי)

  סמים ממריצים, כשמם, משפיעים על מערכותיו השונות של הגוף ומעצימים את תפקודו. ניתן למצוא חומרים הנחשבים ממריצים בתרופות מרשם ובסמים אסורים לשימוש בשוק החופשי, כאשר פוטנציאל הנזק של סמים אלו תלוי במינונם וטיבם.

  שאלת ההיתר או האיסור על שימוש בסמים ממריצים במדינת ישראל, נגזר מזהות החומר הפעיל בסם הממריץ, והשאלה האם הוא ניתן במסגרת רפואית מפוקחת תחת מרשם מסודר או בצורה פיראטית וללא מעורבות של גורם רפואי מוסמך.

  תוכן עניינים

  אילו חומרים נחשבים בחוק כסמים ממריצים?

  החוק אשר מגדיר חומר מסוים כסם האסור בשימוש הוא פקודת הסמים המסוכנים. לצד סוג רשימת העבירות אותן אסור לבצע עם סם מסוכן, והענישה בגין עשייתן, כוללת הפקודה את כלל החומרים הנחשבים אסורים בשימוש ואת החריגים המאפשרים עשיית שימוש בהם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בתוך רשימת החומרים המסוכנים ניתן למצוא סוגי חומרים הנחשבים ממריצים שהעיקריים שבהם הם אמפטמינים ופנילאתילאמינים.

   עו"ד פלילי רוני מרטן מסביר כי אחד החומרים המוכרים תחת קטגוריית האמפטמינים הוא MDMA שהינו סם נפוץ מאוד המשווק לרוב בצורת אבקה, ואילו אחד החומרים המוכרים תחת קטגוריית הפנילאתילאמינים הוא ריטלין.

   מהם האיסורים בחוק הנוגעים לחומרים מסוכנים?

   פקודת הסמים המסוכנים כוללת מגוון רחב של התנהגויות שעשייתן אסורה, ואולם נקודת המוצא הנוגעת לשימוש אסור בסמים מסוכנים, היא עשייתו ללא אישור של גורם רפואי המוסמך על ידי מנהל משרד הבריאות. ככל שמדובר במעשה הנעשה במסגרת אישור רפואי או מרשם רפואי, אזי אף שמדובר בסם מסוכן, השימוש בו הוא מותר על פי חוק.

   אלו האיסורים העיקריים המנויים בפקודת הסמים, והעונש בצד כל אחד מהם:

   • גידול סם מסוכן – עבירה שהעונש בצדה הוא עד 20 שנות מאסר.
   • סחר, יצוא, יבוא או אספקה של סם מסוכן – עבירה שהעונש בצדה הוא עד 20 שנות מאסר.
   • החזקת סם מסוכן – כאשר ההחזקה היא לשימוש עצמי, העונש המירבי הוא עד 3 שנות מאסר ואילו כאשר ההחזקה אינה לשימוש עצמי, העונש עשוי להגיע עד ל- 20 שנות מאסר.

   האם חל איסור גורף על שימוש בחומרים ממריצים?

   האיסור על שימוש בסמים ממריצים נכנס לתוקפו כאשר הוא חורג מההיתר הרפואי או המנהלי הנוגע אליו. כך למשל, אף שריטלין היא תרופה מוכרת ונפוצה הניתנת לילדים ובוגרים כאחד, החזקתה בכמות החורגת מהמרשם או ללא מרשם רפואי כלל, מהווה עבירה פלילית שמידת חומרתה נגזרת מהשאלה האם היא לשימוש עצמי או לשימוש מסחרי והפצה בקרב אחרים.

   מה צפוי למי שמבצע עבירות הנוגעות לסמים ממריצים?

   החזקה עצמית של סם ממריץ מסוכן שלא חורגת מגבולות השימוש העצמי, צפויה בסבירות גבוהה שלא להביע לידי חקירה שסופה בהגשת אישום. בידי התביעה האפשרות לסגור את התיק מחוסר עניין ציבורי או בהסדר מותנה. במסגרת הסדר מותנה, באפשרות התביעה להציע לחשוד לסגור את התיק נגדו ללא אישום תמורת קנס והתחייבות להימנע מעבירה.

   מנגד, כאשר מבצע העבירות בסמים ממריצים הוא בעמדת המפיץ, אזי העונש צפוי להיות חמור ונוקשה ולכלול מאסר בפועל. הדברים נכונים הן ביחס לסוחרי סמים הפועלים בקרן רחוב או דרך אפליקציית הטלגראס, והן כלפי רופאים או אנשי רפואה אשר עושים שימוש לרעה בגישתם לתרופות ומפיצים תרופות מרשם בניגוד להוראות פקודת הסמים.

   כיצד ניתן להתגונן מאישום בעבירות הנוגעות לסמים ממריצים?

   אישום בגין הפצה או סחר בסמים ממריצים ללא אישור של גורם רפואי, עשוי להוביל לעונשים חמורים הן במישור של שלילת חירות והן במישור הכלכלי, שכן פקודת הסמים מאפשרת לחלט רכוש של מבצעי עבירות של הפצת סמים ולהטיל עליהם קנסות כבדים. על כן, בעת היקלעות להליך פלילי בגין עבירות אלו, יש לדאוג לייצוג הולם על ידי עורך דין פלילי מקצועי ומנוסה.

   שימוש בסמים ממריצים – ברישיון בלבד

   סמים ממריצים משמשים אנשים המחפשים אחר חוויה פיזית ומנטלית שונה, בין אם להנאתם ובין אם לשם התמודדות מול קושי אובייקטיבי מובחן. אלה וגם אלה המבקשים לעשות שימוש בחומר המנוי בפקודת הסמים המסוכנים, נדרשים ברישיון. ללא רישיון שימוש והחזקה, הם צפויים לעמוד בפני הליך פלילי שסופו ייגזר מאופי השימוש בסם הממריץ – האם לצריכה עצמית או לשם הפצה ומסחר.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף