Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  זה פלילי: רכישת סמים באינטרנט [מדריך משפטי, 2023]

  חרף הקלות הרבה שברכישת סמים באינטרנט, מדובר במעשה שמהווה עבירה פלילית של החזקת סם לשימוש עצמי או שלא לשימוש עצמי, בהתאם לכמות הנרכשת, והוא עשוי גם להוות עבירה של ייבוא סם מסוכן, כאשר המקור ממנו נרכש הסם מצוי מחוץ לגבולות המדינה.

  לאור שכיחות התופעה, עושות רשויות אכיפת החוק מאמצים לאתר עסקאות סמים באינטרנט ולהעמיד את הגורמים לעסקאות אלו לדין.

  תוכן עניינים

  תופעה – רכישת סמים באינטרנט

  רכישת סמים באינטרנט יכולה להיעשות בכמה פלטפורמות מקוונות. אחת הדרכים שבהן עושים סוחרי סמים שימוש ברשת האינטרנט לצורך הפצת סמים היא באמצעות רשת הדארק-נט. רשת זו, אשר משמשת לביצוע מגוון עבירות פליליות, מאפשרת לרוכש לבצע הזמנה של סמים בצורה מקוונת, תוך שימוש באמצעי תשלום דיגיטליים המאפשרים שמירה על מעטה אנונימי מצד הרוכש והקונה.

  דרך פופולרית נוספת לרכישת סמים בצורה מקוונת, היא באמצעות רשת הטלגראס. מדובר בפלטפורמה לשיווק סמים הפועלת על גבי אפליקציית העברת מסרים בשם טלגרם. ומסיבה זו הפכה לכלי נפוץ להפצת סמים ברחבי הארץ.

  היא מאפשרת לשני הצדדים לעסקה – המוכר והקונה, לנהל מקח וממכר באופן חסוי וקשה לאיתור מצד הרשויות. האפליקציה מאפשרת לנהל את השיחות באופן שלא מותיר תיעוד,

  האם רכישה של סמים מחו"ל דרך האינטרנט – מהווה עבירה פלילית בישראל?

  רכישה באינטרנט עשויה להתבצע גם על ידי הזמנה ממקור המצוי בחו"ל, כאשר הגעת הסמים לארץ נעשית באמצעות משלוח דואר בינלאומי. מעשה מעין זה, עשוי להעמיד את מבצעו בפני העמדה לדין בגין עבירת ייבוא סם – עבירה שהעונש בצדה הוא עד 20 שנות מאסר בפועל, וזאת בשונה מהזמנת סם ממקור המצוי בישראל.

  כאשר מדובר בקניית סם מגורם המצוי בארץ, העבירה שתיוחס למבצעה תהיה אחת משתיים – החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, עבירה שהעונש בצדה הוא עד 20 שנות מאסר או החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית, עבירה קלה הרבה יותר שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר.

  האם רכישת סמים באינטרנט מהווים עבירה פלילית גם כשמדובר ברכישה לשימוש עצמי?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סוג הסם הנרכש הוא בעל השפעה לא רק על חומרת העונש לו צפוי הרוכש, אלא גם לסוג ההליך הפליל שיתנהל מולו. ככל שמדובר ברכישה, שבה הרוכש הוא צרכן קצה ללא כוונות סחר, הוא עשוי לעמוד לדין בגין עבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית, עבירה שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר.

   האם ישנה משמעות לסוג הסם שרוכשים באינטרנט בהיבט הפלילי?

   החוק נוקט בלשון ברורה כאשר מדובר ברכישה של סמים מסוכנים, אף אם ייעודם הוא לצריכה עצמית.

   עם זאת, כאשר מדובר ברכישת קנאביס לצריכה עצמית, צפויה רכישת הסם שלא להותיר כתם פלילי על גיליון הרשעותיו של הרוכש. זאת מאחר שבחודש אפריל 2022 חל שינוי חוקי הנוגע להחזקת סם מסוג קנביס לשימוש עצמי, ועבירה זו הפכה מעבירה פלילית רגילה לעבירה מנהלית.

   פירוש הדבר הוא שעבירה זו נדונה כיום כעבירת קנס ללא הליך של משפט. באפשרות מי שהוטל עליו קנס לשלם את הקנס ובכך מסתיים ההליך בעניינו, ללא מעורבות של בית המשפט וללא הרשעה בדין. גובה הקנס נע בין 500 ₪ במקרה של החזקת קנביס או שימוש בו ברשות היחיד או 1000 ₪ כאשר השימוש בקנאביס נעשה במקום ציבורי.

   כיצד צפויה התביעה לנהוג בעניינו של מי שרכש סמים לשימוש עצמי?

   כאשר מדובר בהחזקה של סם שאינו קנאביס, באפשרות רשויות אכיפת החוק לבחור בין שלוש חלופות:

   1. הגשת כתב אישום בגין עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית – התביעה תנהג כך, ככל שיש ראיות מספיקות להוכחת ביצוע העבירה בחומר הראיות שבתיק החקירה.
   2. סגירת התיק בהיעדר עניין ציבורי – חלופה זו מתייחסת גם היא למצב שבו יש די ראיות להגשת כתב אישום. באפשרות התביעה לסגור את התיק מבלי להגיש כתב אישום וזאת בעילה הידועה כחוסר עניין לציבור, שבשנים האחרונות מנוסחת בלשון זו – "נסיבות העניין בכללותן אינן מצדיקות פתיחה בחקירה או העמדה לדין". מקרים מאין אלו ייתכנו כאשר מדובר בעבירה שנעברה על ידי אדם נורמטיבי אשר מעד אופן חד פעמי. במקרים אלו, יעדיפו לעיתים רשויות התביעה להימנע מהעמדתו לדין ואגב כך להימנע גם מהעמסת תיקים פליליים על מערכת המשפט.
   3. סגירת התיק בהסדר מותנה – מדובר בהליך ביניים, המצוי בין העמדת החשוד לדין לבין סגירת התיק בעניינו מחוסר ענין לציבור. במסגרת הליך זה, מוצע לחשוד על ידי רשויות התביעה להודות במעשה העבירה בפניהן בלבד, להתחייב שלא לעבור עבירה לפרק זמן מוגדר אשר מוגבל לתקופה של שנה, לצד אפשרות הטלת תנאים נוספים דוגמת קנס או ריצוי שעות לתועלת הציבור, ובתמורה ייסגר תיקו מבלי שיוגש נגדו כתב אישום.

   אילו ראיות מספיקות לשם הגשת כתב אישום בגין רכישת סמים באינטרנט?

   בדרך כלל, על מנת להגיש כתב אישום בגין רכישת סמים באינטרנט המבוסס על תפיסת חומר החשוד כסם מידי החשוד, עורכת המשטרה בדיקת מעבדה של החומר שנתפס. זיהוי חומר המוגדר סם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים, מהווה ראיה חזקה לצורך הרשעת החשוד בעבירה במסגרת הגשת כתב אישום נגדו.

   כמו כן, תיבדק מידת מודעותו של החשוד לתוכן החבילה שרכש. ככל שיתברר שמדובר במי שביצע רכישה תמימה וקיבל לידיו באופן בלתי ברור סם מסוכן, תידרש התביעה להוכיח האם היה החשוד מודע או לפחות שניתן להצביע עליו כמי שחשד בדבר האפשרות של הימצאות סמים בתוכן החבילה.

   מה העונש הקבוע בחוק כלפי מי שרכש סמים באינטרנט?

   בין אם מדובר ברכישה מחו"ל או רכישה בתוך גבולות המדינה, מידת העונש בעבירה זו צפייה להיגזר מהיקף הסם הנרכש. ככל שמדובר בהיקף גדול יותר, כך העונש צפוי להיות חמור יותר. רכיב נוסף המשפיע על חומרת העונש הוא סוג הסם. ככל שמדובר בסם הנחשב קשה ומסוכן יותר, יהיה העונש בעל חומרה גבוהה יותר.

   לצד האפשרות להטיל עונשי מאסר כבדים על רוכשי סמים בהיקף מסחרי על דרך של ייבוא מחו"ל או רכישה בגבולות המדינה, באפשרות בית המשפט להעניש את המייבא גם באמצעים כלכליים, בהם הטלת קנסות כבדים וחילוט רכוש בשווי רב.

   האם רכישה של סמים בטלגראס היא עבירה פלילית?

   אפליקציית הטלגראס הפכה את עולם הסחר בסמים לנגיש ופשוט יותר. מסיבה זו, מקיימות רשויות אכיפת החוק מלחמת חורמה כנגד מייסדי הפלטפורמה, מלחמה אשר כללה הליך מעצר והסגרה של אחד המייסדים מאוקראינה לישראל לפני מספר שנים.

   קניית סם באמצעות רשת הטלגראס מגלמת מספר עבירות, בהתאם לתפקידו של כל אחד מהצדדים לעבירה:

   1. המוכר – העבירה שאותה מבצע המוכר היא עבירת סחר בסמים מסוכנים. עבירה זו מתגבשת מעצם הצעת מרכולתו האסורה ומכירתה תמורת כסף לצד הקונה.
   2. הקונה – הדין הנוגע לקונה תלוי בהיקף הקנייה אותה הוא מבצע. כאשר קונה מבצע קניה בהיקף קטן, ניתן להסיק מכך שכוונותיו אינן מסחריות אלא לשימושו האישי. במקרה של רכישת סמים בהיקף גדול, באפשרות רשויות אכיפת החוק לייחס לו עבירה של החזקת סם שלא לשימוש עצמי.

   חשיבות הייצוג המשפטי בעבירות סמים

   בדומה לחשיבותו ביחס לכל העבירות הפליליות, גם במקרה של עבירות סמים, הייצוג המשפטי הוא בעל חשיבות רבה וזאת ביחס לכל אחד משלבי ההליך – בשלב החקירה, בשלב המעצר ובשלב הגשת כתב האישום ועל כן מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין עבירות סמים.

   1. בשלב החקירה – לכל אדם אותו מבקשת המשטרה לחקור יש זכות להיוועץ עם עורך דין בטרם תחל החקירה. ההיוועצות לפני החקירה מאפשרת לחשוד להבין טוב יותר את המצב החוקי בו הוא שרוי, את הסכנות הנוגעות לדברים שיאמר או לא יאמר בחקירה והסבר מלא בדבר זכותו לשתוק בחקירה והשלכות השימוש בזכות זו.
   2. בשלב המעצר לצורכי חקירה – כאשר אדם נחשד בביצוע עבירות סמים, עשויה המשטרה לבקש לעצור אותו למספר ימים לצורך השלמת החקירה בעניינו. במסגרת הליך הארכת המעצר לצורכי חקירה, המכונה גם מעצר ימים, לחשוד זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין ולהתייעץ עמו טרם הדיון. במסגרת הייצוג, ינסה עורך הדין להביא לשחרור החשוד בערובה ולמנוע את המשך שהייתו במעצר.
   3. בשלב הגשת כתב אישום – בעת הגשת כתב אישום, יש צורך בבחינת חומר הראיות לעומק על ידי עורך דין המתמחה בתחום הפלילי. עורך הדין יידע לאתר סוגיות מנהליות שעשויות לאפשר לו לטעון לביטול כתב האישום, או לאתר חולשות ראייתיות שתאפשרנה הגעה עם התביעה להסדר טיעון מקל או לחילופין אף להוביל לזיכוי.
   4. בהליך בקשה למעצר עד תום ההליכים – לעיתים, בעבירות סמים מסוימות, לצד הגשת כתב אישום, מבקשת המדינה לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים. במצבים מעין אלו, יש צורך בעורך דין הבקיא בתחום אשר יפעל לשחרור הנאשם לחלופת מעצר שתמנע את המשך שהותו מאחורי סורג ובריח.

   סיכום

   רכישת סמים באינטרנט היא עבירה פלילית מובהקת, אשר עשויה להוביל לחקירת משטרה, מעצר, הגשת כתב אישום שסופו בגזירת עונש של מאסר מאחורי סורג ובריח. על מנת להתמודד היטב מול חקירת משטרה או אישום בגין רכישת סמים באינטרנט, רצוי להיות מלווה על ידי עורך דין אשר יידע לפעול למימוש זכויות החשוד או הנאשם בעבירות מעין אלו.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים – Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף