Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  עבירת הברחת תרופות (מדריך משפטי)

  הברחת תרופות היא תופעה עמה מתמודדות רשויות האכיפה בישראל בשני ערוצים מקבילים – ייחוד הייבוא לגורמים מוסמכים ומפוקחים כפי שמורה פקודת הרוקחות, ואיסור על ייבוא או החזקה של חומרים הנחשבים סמים מסוכנים כפי שמגדירה פקודת הסמים המסוכנים.

  עבירת הברחת תרופות (מדריך משפטי)

  שתי הפקודות משלימות זו את זו על ידי התייחסות הן להיבט רגולטורי והן להיבט הפלילי של ייבוא והפצה של תרופות וחומרים מסוכנים. בתוך כך, התגבשות עבירת ייבוא סמים מסוכנים עקב ייבוא תרופה המכילה חומר המוגדר סם מסוכן, מעלה את הרף העונשי בצורה משמעותית ועשוי להוביל לענישה מחמירה הכוללת מאסר וקנסות כבדים.

  תוכן עניינים

  מי יכול לייבא ולהפיץ תרופות?

  הפצת תרופות היא פעולה המסורה אך ורק לגורמי הרפואה, וזאת אך ורק ביחס לתכשירים שקיבלו את האישור להפצתם על ידי משרד הבריאות.

  בעוד שתרופות המצריכות מרשם רופא יכולות להיות משווקות על ידי רוקחים בלבד, תרופות שנקבע בעניינן כי הן לא מצריכות מרשם, יכולות להיות משווקות על ידי גורמים ללא הכשרה ברוקחות אם קיבלו אישור לכך.

  על פי פקודת הרוקחים, על מנת לייבא תרופה שיוצרה בחו"ל אל גבולות המדינה, יש צורך בקבלת אישור גורם מוסמך מטעם משרד הבריאות. מסיבה זו, ייבוא תרופה ללא אישור גורם זה, הינה אסורה ומהווה עבירה פלילית. על פי פקודת הרוקחים, ניתן להטיל עד שנת מאסר על מי שייבא תרופה ללא אישור מתאים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה הקשר בין הברחת תרופות לייבוא סמים?

   פקודת הסמים המסוכנים מציינת באופן מפורט את כל סוגי החומרים המוגדרים סם מסוכן שהחזקתו אסורה ללא אישור הרשויות. רשימה זו כוללת חומרים המהווים חלק מהותי ממגוון תרופות מרשם, דוגמת ריטלין ואטנט שהינן תרופות המכוונות לסייע לילדים המתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז, או מורפיום שהינה תרופה המיועדת לשיכוך כאבים.

   כשם שהחזקת אותן תרופות ללא היתר כמוה כהחזקת סם מסוכן שלא כדין, הברחתן לארץ ללא אישור משרד הבריאות או גורם מוסמך מטעמו מהווה עבירה של ייבוא סם מסוכן. מדובר באחת העבירות החמורות המנויות בפקודת הסמים המסוכנים, שהעונש בצידה עשוי להגיע עד לכדי 20 שנות מאסר וקנס בגובה מיליוני שקלים.

   הברחת תרופות ללא בקרה מיועדת להשיא רווחים למבצע העבירה, ובאפשרות בית המשפט הדן אותו

   מה צפוי לאדם המבריח תרופות שלא מכילות סם מסוכן?

   במידה שהברחת התרופות לא מגבשת את העבירה של ייבוא סמים מסוכנים, המעשה הפסול הוא על פי פקודת הרוקחים בלבד. מטרת האיסור על ייבוא ללא פיקוח הוא להגן על בריאות הציבור מפני תרופות שעשויות לסכן אותו או להימסר לו ללא בקרת גורם רוקח מוסמך.

   לצד העובדה שמדובר בעבירה שהעונש בצדה הוא עד שנת מאסר, עיקר ההרתעה באכיפת עבירות אלו הוא במישור הכספי. הברחת תרופות ללא בקרה מיועדת להשיא רווחים למבצע העבירה, ובאפשרות בית המשפט הדן אותו, להטיל עליו קנס של עשרות אלפי שקלים לצד עונשי מאסר על תנאי ומאסר בפועל.

   מה ההשלכות של הברחת תרופות המכילות סם מסוכן?

   בשונה מהברחת תרופות שלא מכילות סם מסוכן, הברחת תרופות המכילות חומרים המנויים בפקודת הסמים המסוכנים מאפשרת לרשויות לנקוט בצעדים מחמירים במיוחד, הכוללים בין היתר:

   1. מעצר לצרכי חקירה – עבירת ייבוא סמים מהווה עילה למעצר בשלב החקירה ובית המשפט עשוי להותיר את החשוד במעצר עד למיצוי החקירה בעניינו.
   2. הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים – עם תום החקירה, באפשרות התביעה להגיש כתב אישום ולצידו בקשה למעצר עד תום ההליכים כנגד מבצע העבירה.
   3. הטלת קנסות וחילוט – עבירת ייבוא סמים מאפשרת הטלת קנסות של מיליוני שקלים. לצד זאת, באפשרות בית המשפט לחלט רכוש של מבצע העבירה כגון רכבים, טלפונים ניידים, מחשבים וכסף מזומן.

   הברחת תרופות – עבירה פלילית המחייבת ייצוג איכותי

   היקפה וטיבה של חקירה בגין עבירה של הברחת תרופות, נגזרת מהשאלה האם מדובר בתרופות המכילות סמים מסוכנים. ואולם, בין אם התשובה על כך שלילית או חיובית, מוטב לכל אדם הנחשד או נאשם בעבירה זו, לדאוג לייצוג משפטי הולם על ידי עורך דין העוסק בתחומים אלו, וזאת עבור כל אחד משלבי ההליך – החקירה, ההעמדה לדין ושלב הענישה.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים – Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף