Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  נתפסת מגדל מריחואנה במרפסת – מה צפוי להיות עונשך?

  נתפסת מגדל מריחואנה במרפסת – מה צפוי להיות עונשך?

  תוכן עניינים

  האיסור לגדל סמים

  "לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל". (ס' 6 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973).

  יצוין כי כאשר החוק כותב 'סם מסוכן' הוא אינו מתכוון למונח 'סמים קשים' המקובל בציבור.

  בדרך כלל כשאנשים אומרים 'סמים קשים' הם מתכוונים לסמים שהשפעתם מסוכנת ומזיקה במיוחד, כמוLSD או הרואין – ובניגוד לסמים הנחשבים קלים כמו מריחואנה לסוגיה השונים. אולם החוק אינו מכיר בחלוקה זו. להיפך: החוק מונה בפירוש את סם הקנביס כאחד מהסמים המסוכנים. אם כן, גידול מריחואנה מכל סוג נחשב גידול סם מסוכן.

  מהו העונש על גידול סמים?

  "העובר על הוראות סעיף זה, דינו מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. (שם).

  מהו הקנס האמור בחוק העונשין? סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין כותב: "אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משלוש שנים – קנס עד 226,000 שקלים חדשים". היות והעונש על עבירת גידול סמים הוא מאסר עשרים שנים [הרבה יותר משלש שנים], הקנס הכספי הוא פי 25 מ-226,000 ₪, כלומר: עד 5,650,000 ₪.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם כל אדם שנתפס מגדל כמות קטנה של מריחואנה במרפסת מקבל עונש כה חמור? כמובן שלא. לבית המשפט ישנו שיקול דעת מתי להפעיל את מלוא חומרת העונש ומתי להסתפק בעונשים קלים בהרבה. בפועל, כפי שנראה מיד, מגדל ביתי עשוי לצאת בלא עונש מאסר בפועל כלל.

   דוגמה מהפסיקה לעונש קל שאינו כולל מאסר בפועל

   בפסק דין מדינת ישראל נגד יהודה חריט [ת"פ 51673-05-13] נידון מקרה בו אדם גידל מריחואנה בביתו, במשקל כולל של 763.67 גרם. התביעה הייתה הוגנת עם הנאשם וקיבלה את טענתו כי גידל את הסם לצורך שימוש עצמי בלבד. כפי שכתב השופט בפסק הדין:

   "ענייננו אפוא במקרה מיוחד, שבו גם התביעה מקבלת את טענת הנאשם, לפיה גידול הסם נעשה לצריכה עצמית בלבד, כאשר הנאשם הוסיף ואמר לשירות המבחן, כי ביקש לגדל לעצמו את הסם כדי שלא לבוא במגע עם אוכלוסיית הסוחרים העבריינית. אמנם, טענה זו מובאת בכל מקרה דומה ולרוב נדחית, אך במקרה דנן, כאמור, אימצה אותה גם התביעה, כעולה מניסוח כתב האישום והוראות החיקוק".

   סוף דבר, בית המשפט פוטר את הנאשם ממאסר בפועל ומשית עליו את העונשים הבאים:

   • 6 חודשים מאסר על תנאי.
   • קנס בגובה 5,000 ₪, או חודש מאסר תמורתו.
   • שירות לציבור בהיקף של 250 שעות.

   הגישה המשפטית היא להחמיר עם אנשים שמגדלים סמים לצורך מכירה ולהקל עם מי שמגדל לצורך שימוש עצמי

   בית המשפט מקל במקרה של גידול לצורך שימוש עצמי

   כפי שראינו בפסק הדין, הגישה המשפטית היא להחמיר עם אנשים שמגדלים סמים לצורך מכירה ולהקל עם מי שמגדל לצורך שימוש עצמי. אמנם גם גידול לצורך שימוש עצמי מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין, אך בית המשפט בדרך כלל מקל בעונשו של המגדל לצורך שימוש עצמי.

   כיצד יודע בית המשפט האם מדובר בגידול לצורך שימוש עצמי או בגידול לצורך מכירה? אחת האינדיקציות לכך היא הכמות של הסם ומערך הגידול שלו.

   אם מדובר בכמות גדולה של סם ובמערך גידול משוכלל [הראוי להיקרא 'מעבדה'], בית המשפט ייטה להניח כי מטרת הגידול הייתה מכירה. אולם אם מדובר בכמות קטנה ובגידול חובבני, בית המשפט ייטה להאמין כי מטרת הגידול הייתה לצורך שימוש עצמי בלבד.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף