Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  סמים בצבא [מדריך משפטי, 2023]

  בעת הגיוס לצבא, משתנה מעמדו המשפטי של המגויס ולצד המשך תחולת הדין הפלילי על מעשיו, הוא נתון למערכת דינים נוספת הנוגעים להתנהלותו כחייל. 

  סמים בצבא - נתפסת אני איתך

  מערכת דינים זו מצויה בעיקרה בחוק השיפוט הצבאי אשר כולל מספר הוראות ייחודיות שאינן מאפיינות את הדין הפלילי הכללי. חלק מהוראות אלו מתייחסות לביצוע עבירות סמים בצבא לצד ענישה מחמירה המוטלת על מבצעיהן.

  תוכן עניינים

  רישום פלילי בגין שימוש בסמים בצבא

  המרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל כולל גם הרשעות בפלילים אשר נגזרו על אדם על ידי בית דין צבאי. רישום זה כולל הרשעות במגוון עבירות פליליות לרבות עבירות על פי פקודת הסמים המסוכנים. על פי החוק, משך שהות הרישום הפלילי נגזר מהעונש שהוטל בסיום ההליך. ככל שהעונש אינו כולל מאסר, והוא פרט הרישום היחידי, הוא צפוי להימחק מהמרשם לאחר 8 שנים מיום גזר הדין.

  האם שימוש בסמים בצבא מהווה עבירה פלילית אזרחית?

  עבירות על פי פקודת הסמים המסוכנים שאותן עובר חייל, ואשר קשורות בשירותו הצבאי הן עבירות הניתנות לשיפוט במסגרת חוק השיפוט הצבאי. עם זאת, כאשר קיימת סמכות שיפוט מקבילה הן למערכת המשפט האזרחית והן לזו הצבאית.

  ייחודן של עבירות הסמים בצבא הוא בכך שהצבא רואה בביצוען מעשה בעל זיקה לשירות הצבאי ללא קשר לנסיבות ביצוען. מסיבה זו, במצב שבו חייל מבצע עבירת סמים, אף אם העבירה מבוצעת בחופשה, צפוי להישפט החייל על פי חוק השיפוט הצבאי. גישת התביעה הצבאית בהעמדת חיילים לדין בגין עבירות סמים מוסדרת בהנחיות התביעה הצבאית הראשית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה בין שימוש בסמים קלים לסמים קשים בצבא?

   הנחיות התביעה הצבאית הראשית עורכות הבחנה בין שימוש בסמים קלים בצבא דוגמת קנביס או קנבינואיד סינטטי לבין החזקה של סמים אחרים המוגדרים קשים דוגמת קוקאין, הרואין ואקסטזי. הבחנה זו היא בעלת משקל משמעתי במיוחד כאשר מדובר בהחזקה לצורך שימוש עצמי ובכמויות קטנות מאוד.

   על פי הנחיות אלו, במקרה של החזקת סם קל במשקל נמוך שאינו עולה על גרם אחד ושאינו מוכן לשימוש, על ידי חשוד ללא עבר קודם בעבירות סמים, כאשר הסם עצמו אינו נתפס ביחידה בה החייל משרת, וככל שלא מיוחסות לחשוד עבירות סם נוספות, מונחית התביעה לסגור את התיק לצד מתן אזהרה לחשוד. מנגד, החזקה של סם קשה באותה הכמות תוביל להגשת כתב אישום בבית דין צבאי.

   כיצד מתבצעת בדיקת סמים בצבא?

   על פי חוק השיפוט הצבאי, בדיקת קיומם של סמים בגופו של הנבדק ניתנת לביצוע בשתי דרכים. האחת היא עריכת בדיקת שתן, והשנייה היא ביצוע בדיקה הקרויה בדיקת נוזל שטיפת ידיים. בשונה מבדיקת שתן המיועדת לאיתור שרידים לשימוש בסם מסוכן במערכת חילוף החומרים של החייל, בדיקת נוזל שטיפת ידיים נועדה לאיתור שרידי סם על ידיו של הנבדק.

   מה העונש הצפוי בגין עבירת סמים בצבא?

   פקודת הסמים המסוכנים מבחינה בין עבירת החזקת סם לשימוש עצמי שהינה עבירה קלה יחסית שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר, לבין עבירות בעלות דרגת חומרה גבוהה יותר בהן עבירות סחר בסם מסוכן, גידול סם מסוכן,

   ייבוא סם מסוכן והחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, עבירות שהעונש בצדן הוא עד 20 שנות מאסר. דין זה חל גם על חייל המבצע עבירות אלו במהלך שירותו הצבאי.

   כאשר חייל נשפט בבית דין צבאי על עבירות סמים בצה"ל, עונשו יושפע מסוג הסם בו עשה שימוש וסוג העבירה המיוחסת לו.

   ככל שמדובר בסחר בסמים המוגדרים קשים, הוא צפוי לעונש של מספר חודשים דו ספרתי מאחורי סורג ובריח, לצד ענישה נלווית בדמות פסילת רישיון נהיגה והורדה בדרגה.

   כמו כן, כתוצאה מהרשעה בעבירת סמים, צפוי מבצע העבירה לעמוד בפני ועדת סמים אשר צפויה להורות על הדחתו משירות צבאי.

   מהי ועדת סמים בצבא?

   ועדת סמים בצבא היא גוף אשר תפקידו להכריע בדבר המשך שירותו הצבאי של מי שנמצא כי עבר עבירת סמים במהלך שירותו הצבאי.

   חייל אשר הורשע בעבירת סמים, ובמקרים מסוימים גם מי שהודה בעבירת סמים במסגרת הסדר מותנה, נדרש להתייצב בפני הוועדה שלה הסמכות לקבוע האם יוכל להמשיך בשירותו הצבאי ללא שינוי, האם ישובץ לתפקיד אחר או שמא מעשיו מחייבים את הפסקת שירותו הצבאי.

   כיצד מתנהלת חקירת מצ"ח בחשד לעבירות סמים בצה"ל?

   מצ"ח הוא גוף אשר מוסמך לחקור עבירות צבאיות ועבירות שנעברו על ידי אנשי צבא בזיקה לשירותם הצבאי. כאמור, על פי הנחיות התביעה הצבאית הראשית, עבירות סמים מוגדרות עבירות בעלות זיקה לשירות הצבאי אף אם בוצעו במהלך חופשה ומחוץ למתקני הצבא. הסמכויות הנתונות לחוקר מצ"ח ביחס לחיילים הן אלו אשר מוקנות לשוטר לגבי כל אדם.

   כך, בידי חוקר מצ"ח האפשרות לערוך חיפוש בגופו של החייל וליטול ממנו אמצעי זיהוי. כמו כן, באפשרות קצין מצ"ח להורות על ביצוע בדיקות לאיתור סמים בהן בדיקות שתן ובדיקת נוזל לשטיפת ידיים. כמו כן, חוקרי מצ"ח רשאים לחקור באזהרה חיילים החשודים בעבירות סם, אולם הם נדרשים לאפשר להם להתייעץ עם עורך דין צבאי טרם החקירה.

   האם חייל יכול לסרב לבדיקת סמים בצבא?

   סירוב לערוך בדיקת סמים בצה"ל היא עבירה פלילית כאשר מדובר במי שהוא חייל בשירות צבאי, שהעונש המירבי בצדה הוא עד שתי שנות מאסר.

   מדובר בהוראה ייחודית לדין הצבאי, שכן בדין הפלילי החל על אזרחים אין כל חובה לערוך בדיקת סמים. חוק השיפוט הצבאי מקנה את הסמכות לקצינים בדרגה מסוימת להורות על עריכת בדיקת שתן גם למי שאינו חשוד בביצוע עבירה, אולם זאת רק בהסכמת החייל בכתב.

   הסדר מותנה והעמדה לדין בגין עבירות סמים

   הסדר מותנה הוא כלי אשר מאפשר לרשויות התביעה למצות את הדין עם חשוד בעבירות שהעונש המירבי בגינן הוא עד 3 שנות מאסר, ללא הגשת כתב אישום וללא הטלת כתם של הרשעה פלילית אלא במסגרת עמידה במספר תנאים דוגמת תשלום קנס או פיצוי והתחייבות להימנע מעבירה לפרק זמן של עד שנה.

   הסדר מותנה הוא אפשרי ביחס לחשוד ללא עבר פלילי בחמש השנים טרם מועד העבירה, וכאשר התובע סבור כי העבירה שביצע אינה מצדיקה ענישה בדמות מאסר בפועל.

   על פי החוק, האפשרות לערוך הסדרים מותנים חלה גם על עבירות שבוצעו על ידי חיילים. עבירת הסמים הרלוונטית לאפשרות סגירת תיק בהסדר מותנה, היא עבירה של החזקת סם מסוכן לשימוש עצמי.

   על פי הנחיות התביעה הצבאית הראשית, סגירת תיק בהסדר היא אפשרית במקרה של מספר שימושים מצומצם או החזקה של סמים קלים לצריכה עצמית וכאשר העונש הראוי לשיטת התובע הוא לכל היותר של מעצר פתוח.

   מה העונש של חייל שעישן סמים פעם אחת בלבד?

   טיפול התביעה הצבאית במקרה של עישון סמים קלים באופן חד פעמי במהלך השירות הצבאי, עשוי להתמצות בהצעה לסגירת התיק בהסדר מותנה אשר יכלול רכיבי ענישה קלים.

   רכיבים אלו כוללים התחייבות להימנע מביצוע עבירות פליליות וכן מביצוע מעשים שיובילו לפטור משירות, הסכמה לשינוי שיבוץ והתחייבות למסירת בדיקות שתן למשך תקופת ההסדר.

   במסגרת הגשת כתב אישום בגין שימוש חד פעמי בסמים מסוכנים הנחשבים קשים, מונחית התביעה לעתור לעונשי מאסר בפועל והורדה בדרגה. ככלל מונחית התביעה לעתור לפסילת רישיון נהיגה, אולם כאשר מדובר בשימוש חד פעמי וללא ראיה לשימוש אגב נהיגה תחת השפעת סמים, באפשרות התובע להימנע מלעתור להטלת רכיב ענישה זה.

   חשיבות הייצוג על ידי עורך דין צבאי

   חייל הנחשד בעבירות סמים עשוי לעמוד לדין צבאי פלילי שבמסגרתו ייתכן שיוטל עליו עונש מאסר ממושך, לצד רישום פלילי והדחה מן השירות הצבאי. לכל חייל הנחשד בעבירות סמים ניתנת הזכות להתייעץ עם עורך דין צבאי אשר אושר לשמש כסנגור לפני בתי הדין הצבאיים, לרבות עורך דין מטעם הסניגוריה הצבאית במקרים מסוימים.

   עורך דין צבאי הוא מי שפועל למען האינטרס הפרטי של החייל, ועל מנת שההליך הפלילי צבאי בעניינו יסתיים בתוצאה מיטבית, עליו לקבל ליווי משפטי מרגע החקירה. ייעוץ עם עורך דין כולל שיקוף של הצב המשפטי לאשורו, קבלת מידע מקיף על זכויותיו כחשוד ופריסת האפשרויות הנתונות בידיו של החייל במהלך החקירה תוך שקלול הסיכוי והסיכון ביחס לכל אפשרות.

   סיכום

   גופי החקירה והתביעה בצבא מתייחסים בחומרה לעבירות סמים הנעברות על ידי אנשי צבא, הן ביחס לסמים קלים והן ביחס לסמים קשים.

   עם זאת, הסיכוי של חייל אשר עבר עבירת סמים לשימוש עצמי באופן חד פעמי להימנע מכתם הרשעה פלילית, כמו גם להמשיך בשירותו הצבאי, הוא גבוה. זאת, בין אם במסגרת סגירת התיק כנגדו בהסדר מותנה או סגירת התיק ללא אישום כאשר מדובר בהחזקת כמות מינורית של סם קל.

   סמים בצבא – שאלות נפוצות

   מה קורה לחייל שנתפס על שימוש בסמים

   חייל שייתפס יקרא לחקירה במצ"ח, אשר לאחריה סביר שייפתח כנגדו תיק פלילי. פתיחת התיק עלולה להוביל להגשת כתב אישום. באם יורשע הנאשם יוטל עליו עונש שעשוי להגיע עד לכדי מאסר.

   האם חייל בחופשה שנתפס על שימוש בסמים זהה לאזרח שנתפס

   לא. צה"ל רואה בחומרה יתירה כל שימוש של חיילים בסמים, בין אם הדבר נעשה תוך שהות בבסיס ובין אם נעשה בבית. אי לכך, תינקט מדיניות מחמירה כלפי אותו חייל, לעיתים אף מחמירה מזו המקובלת באזרחות.

   האם ניתן לסרב לתת דגימת שתן בצבא?

   לפי חוק השיפוט הצבאי סירוב למתן דגימת שתן נחשב לעבירה. לכן, סירוב יכול להוביל לענישה. אם זאת חיוב למתן שתן יכול להיעשות רק באם קיים צו שניתן על ידי קצין שיפוט בכיר המורה על כך.

   באיזה אמצעים משתמשים במצ"ח כדי לחקור חייל החשוד בעבירת סמים?

   כחלק מהחקירה עשויים שוטרי מצ"ח לבצע חיפוש בטלפון או המחשב של החייל, לחקור חיילים נוספים, לבצע האזנות סתר, לבצע חיפוש בביתו של החייל ועוד. אמצעים אלה נובעים ממדיניותו המחמירה של צה"ל בתחום הסמים.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף