עורך דין עבירות סמים
עורך דין עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רחוב יגיע כפים 2,
  בית פיילוט, קומה 2
  תל אביב 677786

  טלפון: 077-2315818

  מידע חשוב נוסף

  סמים בצבא – נתפסת? אני איתך!

  שימוש בסמים הוא תופעה המאפיינת חברות רבות. השימוש אינו מוגבל דווקא לאוכלוסיות חלשות או אוכלוסיות הקרובות למאפייני פשע, אלא הוא פשה אף בחברות שפע ובקרב בני טובים.

  שימוש בסמים בצבא

  גם צה"ל מתמודד עם שימוש בסמים בצבא ורואה בחומרה רבה עבירת סמים שנעברת במסגרת הצבאית, שכן שימוש בסמים בצבא אינו פוגע רק במשתמש עצמו ובסובבים אותו, אלא עלול לפגוע אף בביטחון המדינה. תארו לעצמם חייל העולה למשמרתו כשהוא תחת השפעת סמים או יוצא לפעילות מבצעית תחת השפעת סמים.

  עובדה נוספת התורמת להתפשטות תופעת שימוש בסמים בצבא, היא גילם הצעיר של חיילים בשירות חובה שרק אתמול היו בחזקת קטינים. צעירים אלו נוטים להיות מושפעים מתופעות חברתיות, חלקן שליליות, ביתר קלות מאשר בגירים, מהרצון לחקות דמויות אחרות ומהתשוקה לחוות חוויות חזקות.

  לכן המלחמה שצה"ל נוקט בתופעת שימוש בסמים, היא חסרת פשרות ומחמירה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סמים בצבא – עבירת שימוש כחלק מהקודקס הצבאי

   מערכת השיפוט הצבאי, היא מערכת אוטונומית האוכפת את החוק והמשמעת בצבא.

   המשפט הצבאי מוסדר בחקיקה מיוחדת, "חוק השיפוט הצבאי" – מערכת חקיקה מקיפה הכוללת את המשפט הפלילי והיא המיישמת את שמירתו בקרב חיילי צה"ל.

   נוסף למערכת חקיקה זו, בתי המשפט הצבאיים כפופים לחוקים אזרחיים רבים וביניהם: חוק המעצרים, פקודת הסמים המסוכנים ועוד. פקודה זו היא הבסיס המשפטי לטיפול בעבירות שימוש בסמים בצבא ועל פיה נידון חייל.

   הגוף האחראי בצה"ל על החקירות הפליליות ועבירות הסמים בכללן, הוא המשטרה הצבאית החוקרת. בסמכותה לבצע חקירות של חיילים בסדיר, מילואים ואזרחים עובדי צה"ל. חייל שעבר על עבירת סמים במסגרת אזרחית, גם הוא כפוף לחקירת מצ"ח.

   חשוב לדעת כי חייל שעבר עבירת שימוש בסמים בצבא והשתחרר, עדיין כפוף למערכת המשפט הצבאי שכן בעבירות פליליות הנושאות עימן עונש של מאסר שנתיים ומעלה, תוקפו של החוק הצבאי ממשיך לחול על המשתחרר לתקופה של שנה מהיום שהשתחרר מצה"ל.

   מלחמתו של צה"ל בשימוש בסמים בצבא

   בית המשפט הצבאי נוטה, במקרים מסוימים, להחמיר יותר בעונשו של חייל שהשתמש בסמים בהשוואה לעבירה דומה שנעברה באזרחות. למשל חייל שהשתמש בקנאביס במסגרת שירותו הצבאי, ייענש בחומרה רבה יותר מאזרח שעבר עבירה דומה, בשל החשיבות העליונה שצה"ל מייחס לשמירה על הערנות במסגרת הצבאית והפגיעה החמורה במשמעת – באמצעות הפעלת מצ"ח.

   1. הפעלת סוכנים סמויים ואמצעים ייחודיים – המשטרה הצבאית והיחידה המיוחדת שלה מפעילות רשת של סוכנים הנטמעים במחנות או במקומות צבאיים שקיים החשש ששם מתבצעות עבירות של סחר או שימוש בסמים בצבא. במקרים שהתפרסמו באחרונה נידונו חיילים שהשתמשו בסמים להורדה לדרגת טוראי, שלילת הסיווג הצבאי, הגשת כתב אישום פלילי וחלקם אף שוחררו מהשירות הצבאי לאחר דיון ב"ועדת סמים" היושבת לצורך זה.
   2. צה"ל אימץ בשנים האחרונות תוכניות מיוחדות למלחמה בשימוש בסמים בצבא ואף שכלל את דרכי פעולתו. למשל, ביצוע תכוף ואינטנסיבי יותר של בדיקות שתן. קצין משטרה צבאית מוסמך להורות על מתן דגימת שתן לשם גילוי שימוש בסם מסוכן, אם קיים בסיס לחשד לשימוש בסמים. ההסתמכות על הבדיקה כראיה משפטית יחידה, אפשרית רק לאחר ביצוע שתי בדיקות מקבילות שנערכות במעבדה מוסמכת.

   בשנת 2017 נכנסה לתוקפה מדיניות לפיה חייל שסרב למסור דגימת שתן לבדיקת סמים, יעמוד למשפט מהיר בפני קצין בדרגת סגן אלוף כשעבירה זו היא היחידה העומדת לחובתו.

   מהם שיקולי מערכת השיפוט הצבאי בבואה לשפוט חייל החשוד בשימוש בסמים בצבא?

   עבירת סמים בצבא גוררת בעקבותיה מאסר בפועל, הורדה בדרגה, שלילת רישיון נהיגה צבאי ואזרחי ועוד.

   מהם שיקולי הענישה של בית הדין הצבאי בבואו לשפוט חייל על עבירות אלו?

   1. שירות צבאי תקין עד מועד העבירה – אם החייל לא נשפט על עבירות דומות ושירותו הצבאי תקין עד כה, זו נקודה חשובה לזכותו.
   2. כשלים במסגרת החקירה – אם חוקרי מצ"ח לא שמרו על כל זכויות הנחקר כפי שקיימות גם במשפט הפלילי האזרחי, או שהראיות נגבו בצורה לא תקנית, עובדות אלו עשויות לסייע באופן משמעותי בגזירת עונשו של החייל.
   3. נסיבות אישיות – חיילים הבאים מבתים הרוסים, בתים של פשע או שגדלו בסביבה עבריינית, בהחלט עשויים למצוא את עצמם במסגרת של שיקום ולא במסגרת פלילית או עונשית. חשוב לזכור כי צה"ל רואה עצמו גם כגורם מחנך ומלכד כחלק מהיותו "צבא העם" ולכן נותן אפשרות לחיילים להשתקם טרם שחרורם.
   4. נסיבות השימוש בסמים בצבא – חייל שנתפס בעבירות סמים במסגרת פעילות מבצעית או במסגרת שירותו בתפקיד הדורש כוננות מתמדת, יישא בעונש חמור יותר שיבטא את סלידת הצבא ממעשהו.

   חייל שהורשע בעבירת שימוש בסמים בצבא רשאי לפנות לנשיא המדינה בבקשה למחוק את הרשעתו הפלילית בגין שימוש בסמים קלים. מדיניות הפצ"ר היא להמליץ להיענות לבקשה אם עברו 3.5 שנים ממועד ביצוע העבירה, או שנה וחצי מיום השחרור – לפי המוקדם.

   סמים בצבא

   לסיכום:  עבירת שימוש בסמים בסבא נתקלת בגישה מחמירה מאוד. שלטונות הצבא מתייחסים בחומרה רבה לעבירה זו ומפעילים כלים ואמצעים רבים למיגורה. גם מערכת המשפט הצבאית נוטה לשקול שיקולים מחמירים בעבירות אלו ביחס לעבירות דומות באזרחות. חייל שהורשע בעבירת שימוש בסמים בצבא, רשאי לפנות לנשיא המדינה בבקשה למחוק את רישומו הפלילי.

   סמים בצבא – שאלות נפוצות מה קורה לחייל שנתפס על שימוש בסמים

   חייל שייתפס יקרא לחקירה במצ"ח, אשר לאחריה סביר שייפתח כנגדו תיק פלילי. פתיחת התיק עלולה להוביל להגשת כתב אישום. באם יורשע הנאשם יוטל עליו עונש שעשוי להגיע עד לכדי מאסר.

   האם חייל בחופשה שנתפס על שימוש בסמים זהה לאזרח שנתפס

   לא. צה"ל רואה בחומרה יתירה כל שימוש של חיילים בסמים, בין אם הדבר נעשה תוך שהות בבסיס ובין אם נעשה בבית. אי לכך, תינקט מדיניות מחמירה כלפי אותו חייל, לעיתים אף מחמירה מזו המקובלת באזרחות.

   האם ניתן לסרב לתת דגימת שתן בצבא?

   לפי חוק השיפוט הצבאי סירוב למתן דגימת שתן נחשב לעבירה. לכן, סירוב יכול להוביל לענישה. אם זאת חיוב למתן שתן יכול להיעשות רק באם קיים צו שניתן על ידי קצין שיפוט בכיר המורה על כך.

   באיזה אמצעים משתמשים במצ"ח כדי לחקור חייל החשוד בעבירת סמים?

   כחלק מהחקירה עשויים שוטרי מצ"ח לבצע חיפוש בטלפון או המחשב של החייל, לחקור חיילים נוספים, לבצע האזנות סתר, לבצע חיפוש בביתו של החייל ועוד. אמצעים אלה נובעים ממדיניותו המחמירה של צה"ל בתחום הסמים.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף