Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  זיוף מרשם רופא – עבירה פלילית (מדריך משפטי)

  הפרק בחוק העונשין אשר מוקדש לעבירות המרמה למיניהן, כולל גם את עבירת הזיוף – עבירה שבנסיבות מחמירות עשויה להוביל למאסר של עד 5 שנים. לצד המקרה הנפוץ של זיוף לשם הוצאת כספים או נכסים במרמה, יש מי שמבצע עבירה זו כדי לקבל לידיו תרופות מרשם.

  זיוף מרשם רופא – עבירה פלילית (מדריך משפטי)

  בשונה ממעשה זיוף למטרת קבלת נכסים, עשוי זיוף מרשם רופא להוביל לייחוסה של עבירה נוספת – החזקת סם מסוכן בניגוד לדין. זאת בשל העובדה שתרופות מרשם רבות מכילות חומרים המוגדרים סמים מסוכנים שהחזקתם היא חוקית רק בכפוף למרשם רופא כדין.

  תוכן עניינים

  מהי עבירת הזיוף?

  זיוף היא אחת מעשרות עבירות המוגדרות בחוק העונשין כעבירות מרמה – עבירות שהמעשה המשותף להם הוא יצירת מצג שקרי. המטרה מאחורי יצירת מצג זה היא לרוב על מנת להשיג דבר מה יקר ערך מבחינה אובייקטיבית ולעיתים דבר מה בעל ערך ייחודי עבור האדם המסוים הנוקט בו.

  עבירת הזיוף עצמה ניתנת לעשייה באחת או יותר משלושת הדרכים האלו:

  1. יצירתו של מסמך הנחזה להיות אמיתי אף שאיננו כזה.
  2. ביצוע שינוי במסמך קיים על ידי מחיקת פרט או הוספת פרט.
  3. הוספת חתימה על מסמך בשמו של אדם מסוים ללא סמכות או אישור אותו אדם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה העונש על ביצוע עבירה של זיוף?

   חוק העונשין מייחס לעבירת הזיוף 3 רמות חומרה שונות. הראשונה היא זיוף בלבד, ללא ביצוע פעולה נוספת. לעיתים אדם עשוי לעסוק בעצם פעולת הזיוף בלבד והעונש המירבי על כך הוא עד שנת מאסר אחת. לעומת זאת, כאשר אדם מזייף מסמך בכוונה לקבל באמצעות הזיוף דבר מה, העונש המירבי שניתן להטיל עליו הוא עד 3 שנות מאסר.

   לצד אלו, מכילה עבירת הזיוף הוראה עונשית המאפשרת הטלה של עד 5 שנות מאסר כאשר העבירה נעברת בנסיבות מחמירות. החוק אינו מפרש באופן ברור מהן נסיבות מחמירות, והפרשנות נתונה לתביעה בעת שהיא מחליטה על העמדת המזייף לדין, כאשר הפרמטרים המרכזיים המשפיעים על החלטה זו הם היקף הזיוף והנזק שנגרם בעקבותיו.

   מה הדין החל במקרה של זיוף מרשם רפואי?

   מרשם רפואי גם הוא מסמך הניתן לזיוף. דרכי הזיוף יכולות להיות על דרך של הוספת חותמת רופא ללא היתר, הכנת מסמך יש מאין הנחזה למרשם או שינוי תאריך של מרשם ישן. כל אחת מפעולות אלו, מהווה עבירה פלילית של זיוף, וככל שנעשה במסמך שימוש שהוביל לקבלת התרופה, מתלווה אל עבירת הזיוף גם ביצוע של עבירת קבלת דבר במרמה.

   יחד עם זאת, המקרה של זיוף מרשם רופא שבעקבותיו קיבל אדם תרופת מרשם ללא אישור כדין, עשוי להביא להתגבשותה של עבירת החזקה ושימוש בסם מסוכן לצריכה עצמית. תרופות רבות, דוגמת ריטלין ומשככי כאבים אופיאטיים, מכילות חומרים המוגדרים כסמים מסוכנים האסורים בהחזקה ושימוש ללא אישור רפואי מתאים.

   מה כולל הליך אכיפת החוק נגד מי שזייף מרשם רופא?

   חומרת האכיפה והענישה כלפי זיוף מרשם רופא נגזרת משלושה רכיבים מרכזיים – היקף הזיוף, קיומו של סם מסוכן בין רכיבי התרופה, ומטרת החזקת התרופה. ככל שמדובר בזיוף חד פעמי לטובת תרופה אותה צרך המזייף בעצמו ואשר אינה מכילה סם מסוכן, אזי האכיפה לא צפויה לכלול מעצר והעונש בגין העבירה עשוי להסתכם במאסר מותנה או עבודות שירות.

   חומרת האכיפה והענישה כלפי זיוף מרשם רופא נגזרת משלושה רכיבים מרכזיים

   מנגד, אם הזיוף נועד לקבלת תרופות מרשם ומסחר בהם, ניתן להאשים את המבצע בזיוף וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. ככל שתרופות אלו מכילות סם מסוכן, ניתן יהיה לייחס למבצע העבירה גם החזקת סם שלא לצריכה עצמית וסחר בסם. במקרה זה מסתכן מבצע העבירה בענישה מחמירה במיוחד לצד האפשרות שייעצר כבר משלב החקירה.

   זיוף מרשם רופא – סוג התרופה גוזר את סוג הענישה

   עבירה של זיוף מרשם רפואי היא בבסיסה עבירת מרמה אשר עשויה בנסיבות מסוימות להתגבש גם לכדי עבירת סמים. זאת לאור העובדה שהרשות להחזיק בתרופה המכילה סם מסוכן היא פועל יוצא של מרשם רפואי. הדברים נכונים לקנאביס רפואי, ריטלין ושלל תרופות מרשם אחרות, וככל שצבר העבירות והיקפן יהיה רחב יותר, כך תהיה הענישה בגינן חמורה יותר.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים – Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף