Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
Drugcrime-law_MainPic עבירות סמים
פנייה לייעוץ אישי  החזקת סמים ברכב [מדריך משפטי, 2023]

  החזקת סמים ברכב, היא פעולה המוגדרת כעבירה על פי פקודת הסמים המסוכנים. סיווג חומרת העבירה נעשה בהתאם לכמות הסם הנתפס והסוג שלו.

  המשטרה נהנית מסמכות לערוך חיפוש ברכבו של אדם ללא צו, אולם אין פירוש הדבר כי החיפוש יכול להתבצע באופן שרירותי, ובמקרים המתאימים, אף אם ברכב נתפס סם מסוכן, עשוי החיפוש להיפסל באופן המוביל לזיכוי מעבירת החזקת סמים ברכב.

  תוכן עניינים

  עבירה פלילית: החזקת סמים

  החזקת סמים היא עבירה פלילית המוסדרת בפקודת הסמים המסוכנים. לעבירה זו שני מופעים:

  1. החזקת סמים שלא לצריכה עצמית – עבירה שהעונש בצדה הוא עד 20 שנות מאסר.
  2. החזקת סמים לצריכה עצמית – עבירה שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר.

  אף שהמושג "לצריכה עצמית" אינו מדיד בצורה אבסולוטית, כוללת בתוכה פקודת הסמים המסוכנים מפתח כמויות ביחס לחלק מהסמים שבפקודה. מפתח כמויות זה, מהווה רף אשר חצייתו מקימה חזקה שבדין להחזקה שאינה לשימוש עצמי.

  כך לדוגמה, ביחס לקנביס הרף הוא עד 15 גרם, כאשר החזקת כמות גדולה יותר מקימה חזקת החזקה שלא לשימוש עצמי, ואילו ביחס לקוקאין הרף הוא נמוך הרבה יותר ועומד על 0.3 גרמים בלבד.

  עם זאת, אין פירוש הדבר שבכל מקרה של החזקה מעבר לרף צפויה המדינה להשתמש בחזקה החוקית הנתונה בידיה ולייחס לנאשם החזקה שלא לצריכה עצמית, וכל מקרה בדרך כלל נבחן לגופו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי שוטר יכול לבצע חיפוש סמים ברכב שלך?

   הסמכות של שוטר לבצע חיפוש ברכב נגזרת מסעיף 71 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים). על פי סעיף זה, באפשרותו של שוטר לערוך חיפוש לרכב כאשר קיים חשד לביצוע עבירה בת מעצר הקשורה לרכב. הקשר לרכב יכול להתבטא בכך שברכב עשוי להימצא מבצע העבירה, קורבן העבירה או כל ראיה הקשורה לעבירה.

   המושג "עבירה בת מעצר" מתייחס לכל עבירה שהעונש המקסימלי בצדה הוא מעל חצי שנת מאסר, וכוללת את שתי זוגי עבירות החזקת הסם. החשד לביצוע עבירה של סמים בקשר לרכב עשוי להתעורר במקרה שבו, במסגרת בדיקת רישיונות שגרתית, נודף מהרכב ריח של סם, או לחילופין כאשר קיים מידע מודיעיני אודות הנהג או הרכב אשר קושר מי מהם לביצוע עבירות סמים.

   מה ההשלכות שיכולות להיות להחזקת סמים ברכב?

   אחת הסוגיות הנוגעות להחזקת סמים ברכב, נוגעת לשאלה למי תיוחס העבירה כאשר במהלך תפיסת הסמים ברכב שהו בו יותר מאדם אחד. על מנת שאדם ייחשב כמי שהחזיק בסמים, אין צורך כי הסם יהיה בפועל בידו או כיסו. די בכל שהסם יהיה בשליטתו ובהישג ידו.

   מסיבה זו, החזקה של סם ברכב, גם אם מצויים בו אנשים נוספים, צפויה להוביל להפניית אצבע מאשימה בראש ובראשונה כלפי מי שהוא בעל הרכב ואשר עושה בו שימוש, שכן מדובר במי שיש לו שליטה על הרכב.

   כאשר אדם נתפס מחזיק סמים ברכבו, עשויות להיות לכך מספר השלכות אפשריות:

   1. העמדה לדין בגין החזקת סם לצריכה עצמית – כתב האישום צפוי להיות מוגש לבית משפט השלום הדן בעבירה זו.
   2. העמדה לדין בגין צריכת סם שלא לצריכה עצמית – הערכאה אליה יוגש כתב האישום תיקבע על ידי התביעה בהתאם כמות הסם שנתפסה בחזקת החשוד. ככל שמדובר בכמות גדולה יותר, עשויה התביעה להגיש את כתב האישום לבית המשפט המחוזי.
   3. הטלת קנס מנהלי – כאשר מדובר בהחזקת קנאביס לצריכה עצמית
   4. סגירת התיק מחוסר עניין לציבור – מצב זה ייתכן במקרים שבהן מדובר בהחזקת סם בכמות נמוכה מאוד על ידי אדם ללא עבר פלילי.
   5. סגירת התיק בהסדר מותנה – בידי המשטרה נתונה האפשרות להימנע מהגשת כתב האישום, ולמצות את הדין עם החשוד באמצעי חלופי הכולל הטלת סנקציות קלות דוגמת קנס בהיקף נמוך יחסית והתחייבות להימנע מעבירה לתקופה של עד שנה מיום חתימת ההסדר.

   האם החזקת סמים לצריכה עצמית גם היא אסורה?

   החוק אוסר על החזקת סם לצריכה עצמית, כאשר ההחזקה נעשית ללא רישיון. הווה אומר, שהחזקת קנאביס לצריכה עצמית, לאדם אשר מחזיק בו ברישיון היא אינה עבירה פלילית.

   כך גם ביחס לתרופות מרשם דוגמת ריטלין או מורפיום אשר מכילות סמים מסוכנים האסורים להחזקה על פי פקודת הסמים המסוכנים. הפליליות נובעת מהיעדר הרשות מצד גורמי אכיפת החוק להחזיק את הסם לצריכה עצמית.

   האם החזקת סמים קלים ברכב – גם היא גוררת אישום והליך פלילי?

   במקרה שבו אדם נתפס מחזיק סמים ברכב, וככל שישנן ראיות מספיקות להעמדתו לדין, באפשרות המדינה להעמידו לדין. לצד זאת, ביחס לקנאביס הנחשב סם קל, הדין הוא שונה. אף שהחזקת קנאביס לצריכה עצמית היא עבירה פלילית, היא מטופלת כיום כעבירה מנהלית, כלומר כזו שאינה גוררת הגשת כתב אישום אלא הסתפקות בקנס.

   גובה הקנס בגין החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, נע בין 500 ₪ בגין החזקה או שימוש במרחב הפרטי ל- 1000 ₪ בגין שימוש בקנאביס במרחב הציבורי. עם זאת, כאשר אדם שעליו הוטל קנס מבקש לכפור בביצוע של עבירת החזקת קנאביס, באפשרותו לבקש להישפט על העבירה או להגיש בקשה לביטול הקנס בתוך 30 יום מיום קבלתו.

   האם ישנה משמעות לכמות הסם שנתפס ברכב שלך?

   כמות הסם הנתפסת ברכב היא בעלת שתי השפעות מרכזיות:

   1. סוג ההליך – במידה שמדובר בכמות המצביעה על החזקה לשימוש עצמי, סביר שהמשטרה תעכב את החשוד לחקירה שבסיומה ישוחרר החשוד. ככל שייאספו נגדו די ראיות, עשויה התביעה לנהל נגדו הליך פלילי, אך קיימת סבירות גבוהה לפי תציע לו לסגור את התיק בהסדר מותנה או שתסגור את התיק מיוזמתה מחוסר עניין לציבור.לעומת זאת, כאשר הכמות מעידה על החזקה שלא לשימוש עצמי, החשוד עשוי להיעצר למשך החקירה ובהמשך לעמוד לדין ולהישאר במעצר או תחת תנאים מגבילים לאורך המשפט.
   2. רמת הענישה הצפויה – מי שנתפס מחזיק כמות קטנה של סם מסוכן, ושהוגש נגדו כתב אישום בגין כך, עשוי לסיים את ההליך בעניינו בענישה מקלה יחסית אשר אינה כוללת מאסר בפועל. לעומתו, מי שנתפס מחזיק כמות גדולה של סם שלא לצריכה עצמית ברכבו, עשוי להישלח למאסר ארוך מאחורי סורג ובריח.

   האם תפיסת סמים ברכב עשויה להביא לחילוט הרכב?

   פקודת הסמים המסוכנים מכילה הוראה המטילה על בית המשפט את החובה, למעט במקרים מיוחדים, לחלט את הרכוש ששימש לביצוע עבירה של עסקת סמים. עבירה של עסקת סמים היא כל עבירה שהעונש בצדה הוא 20 שנות מאסר, קרי גם עבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

   כאשר אדם מחזיק סמים שלא לצריכה עצמית בכלי רכב, נחשב כלי הרכב כאמצעי ששימש לביצוע העבירה ובשל כך ניתן לחלט אותו. במקרים שבהם המדינה מבקשת לחלט את הרכב, עליה לאפשר לבעל הרכב להשמיע טענותיו כנגד החילוט. הליך זה הוא בעל חשיבות רבה במקרה שבו בעל הרכב הוא לא הנאשם העומד לדין בגין החזקת הסמים ברכב אותו מבוקש לחלט.

   האם ניתן לסרב לחיפוש סמים ברכב שלך?

   חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) אינו מטיל חובה של השוטר המבצע את החיפוש ברכב לקבל את הסכמתו של הנהג. די בקיומו של חשד סביר לביצועה של עבירה בת מעצר בקשר לרכב, לצורך ביצוע חיפוש.

   יחד עם זאת, נהג עשוי להיתקל במצב שבו שוטר מבקש ממנו לבצע חיפוש ברכב, כאשר על פניו אין בנמצא כל חשד סביר לביצוע עבירה אשר מצדיק זאת.

   על פי פסק הדין המכונן בסוגיית חוקיותם של חיפושים ללא צו – פסק דין בן חיים, הרי שבהיעדר קיומו של מקור חוקי לביצוע חיפוש, דוגמת חשד סביר, אין לשוטר סמכות לבצע חיפוש בכלי הרכב. עם זאת, פסק הדין נתן הכרה לאוטונומיה של כל אדם להתיר חיפוש בכליו, כמקור סמכות נוסף וזאת במידה שהנהג מתיר לשוטר לערוך חיפוש על יסוד הסכמה מדעת.

   מה משמעותה של הסכמה מדעת לחיפוש ברכב?

   על מנת שתתגבש הסכמה מדעת המאפשרת חיפוש ברכב ללא חשד לביצוע עבירה, באפשרות השוטר המבקש לבצע חיפוש, לשאול את הנהג האם הוא מתיר לו לעשות חיפוש ברכבו. על פי פסק דין בן חיים, על השוטר להסביר לנהג כי באפשרותו לסרב לבקשה וכי סירובו לא ייזקף לחובתו בשום צורה. במקרים בהם זהו המצב, באפשרות הנהג לסרב לביצוע חיפוש ברכבו.

   כך, באפשרות הנהג לומר לשוטר כי הוא אינו נותן את הסכמתו לחיפוש ברכב, לצד בקשה לתיעוד הסירוב, וללא נקיטה של כל פעולה נוספת מול השוטר שעשויה להפריע לו בביצוע החיפוש ברכב. לאזרח אין סמכות להפעיל כוח או לחסום את השוטר מלבצע חיפוש, וביצוע מעשים מעין אלו עלולים רק להסלים את המצב ולסבך את הנהג בביצוע בעירות נוספות דוגמת הפרעה לשוטר וכיוצא באלה.

   מה משמעות תפיסת סמים ברכב במסגרת חיפוש לא חוקי?

   על פי פסק דין בן חיים, כאשר תפיסת הסמים ברכב מבוססת על חיפוש לא חוקי, קרי כזה שאינו מבוסס על מקור הסמכות המוסדר בסעיף 71 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) או שאינו מבוסס על הסכמה מדעת, באפשרות בית המשפט הדן באישום לפסול את תוצרי החיפוש מלשמש כראיה נגד הנאשם, מעשה שעשוי להוביל לזיכוי הנאשם במקרים המתאימים.

   סיכום

   החזקת סמים ברכב חושפת את מבצעה לאישומים פליליים, וההשלכות האפשריות של תפיסת סמים ברכב נגזרות מכמות הסם וזהותו. עורך דין עבירות סמים מסביר כי, במקרים בהם מדובר בכמויות סם גדולות, עשויה החזקת סם מסוכן ברכב להוביל למעצר ממושך מאחורי סורג ובריח, עונש חמור ואף לחילוט של הרכב בידי רשויות אכיפת החוק.

   *האמור בעמוד זה ובאתר עבירות סמים – Drugcrime-Law בכלל אינו מחליף ייעוץ משפטי והבוחר להסתמך על האמור עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315818 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף