לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

שוטר עוצר אותך לבדיקת סמים – מהי בדיוק הסמכות שלו?

מהן סמכויותיו של שוטר בכל הנוגע לבדיקות סמים? האם שוטר רשאי לערוך חיפוש פתע בביתך או ברכבך? ומה לגבי בדיקת רוק? על כך במאמר שלפניכם.

סמכות חיפוש של שוטר ללא צו משופט

שוטר המציג צו חיפוש משופט – מוסמך לבצע את החיפוש שעליו מורה הצו. אולם ללא צו משופט – סמכותו של השוטר לבצע חיפוש מוגבלת למקרים הבאים:

• כאשר יש לו חשד סביר שבוצעה עבירת סמים, והוא סבור שיש צורך לבצע חיפוש בכדי לאתר את מבצע עבירת הסמים או את הסמים.

• כאשר יש לו הסתברות גבוהה מאד שעומדת להתבצע עבירת סמים, והוא רוצה לעצור אותה.

המקרה השני אינו מצוי במיוחד; בדרך כלל אין לשוטר מידע המצביע בהסתברות גבוהה על כך שעומדת להתבצע עבירה. אולם המקרה הראשון יותר מצוי. שוטר רשאי לבצע חיפוש כאשר אדם מתנהג בצורה מוזרה המעלה חשד סביר לעבירת סמים.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי


כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מפתח.

'חוש שישי' של השוטר – אינו נחשב חשד סביר

מהו חשד סביר? על פי הפסיקה, לא די ב'חוש שישי' של השוטר, אלא צריך שיהיו ממצאים אובייקטיביים בשטח המעוררים את החשד. משמעות הדבר היא כי שוטר אינו יכול להחליט על חיפוש מתי שהוא רוצה ואז לתרץ שהיה לו חשד סביר; שוטר חייב להצביע על ממצאים אובייקטיביים בשטח בכדי להסביר מדוע הוא עורך חיפוש.

יחד עם זאת, אין הגדרה ברורה אלו ממצאים על השוטר למצוא ועל אלו רמזים עליו להצביע. כפי שכתבה השופטת דורית בייניש בהלכת בן חיים (רע"פ 10140/09):

"מבחן החשד הסביר הוא בעיקר מבחן אובייקטיבי שבו נדרש בית המשפט להעריך את סבירות שיקול דעתו של השוטר שערך את החיפוש לשם הכרעה בשאלת חוקיות החיפוש. יחד עם זאת, התנאים בהם יתקיים חשד סביר המצדיק עריכת חיפוש ללא צו שיפוטי אינם ניתנים להגדרה ממצה וחד משמעית. יישום המבחן מבוסס על נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה, על מידע שהיה בידי השוטר בעת עריכת החיפוש ועל ניסיונו ושיקול דעתו המקצועיים של השוטר שערך את החיפוש".

אתה רואה שוטר מתקרב? הישאר רגוע ואל תעורר חשד

לאור זאת, אם אתה רואה שוטר בסביבה ואתה חושש שהוא יבקש לבצע חיפוש בבגדיך, ברכבך או בביתך – הכי חשוב שתישאר רגוע ולא תעורר חשד. כאמור, לשוטר אין סמכות לערוך חיפוש ללא חשד סביר, ומשום כך אם תתנהג בצורה שאינה מחשידה, לא תהיה לשוטר עילה לחיפוש.

היה והשוטר דורש בכל זאת לערוך חיפוש – זכותך להתנגד לו. תוכל לומר לו: אדוני השוטר, האם יש סיבה לחיפוש שאתה עורך? האם תוכל להצביע על חשד סביר שהעליתי? בהנחה שהשוטר מודע לחוק, הוא יצטרך לנמק מדוע אתה מעלה אצלו חשד סביר. ובמשפט אחד: ככל שתהיה רגוע ובטוח בעצמך יותר, כך תעורר פחות חשד וכך תוכל למנוע מהשוטר את הצידוק לבצע את החיפוש.

בדיקת רוק לנהג – גם אם אין חשד סביר

בדיקת רוק לנהגים היא בבחינת היוצא מן הכלל. החוק מסמיך שוטר לדרוש מנהג אקראי לבצע בדיקת רוק – גם אם אין לו חשד סביר שהנהג נמצא תחת השפעת סמים. בדיקה זו היא הדרך של המשטרה לאכוף על נהגים שלא לנהוג תחת השפעת סמים. בשל האינטרס הציבורי למנוע סכנה בדרכים ובשל העובדה שבדיקת רוק אינה פולשנית במיוחד, התיר המחוקק לשוטר לבצע בדיקת רוק גם במקרה שאין חשד סביר.

עם זאת, ראוי לציין שאין לשוטר סמכות לבצע את הבדיקה בכוח פיזי. אדם רשאי באופן עקרוני לסרב לבדיקת רוק – אלא שזה פשוט לא משתלם לו: אדם המסרב לבדיקת רוק נחשב באופן אוטומטי לאדם שנהג תחת השפעת סמים.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מפתח.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.