לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

שוטר עוצר אותך ברחוב בחשד לסמים – מה הן זכויותיך?

אתה נוסע בכביש ושוטר מאותת לך לעצור בצד. האם הוא מוסמך לערוך חיפוש סמים בבגדיך או ברכבך? האם מותר לך לסרב לו? ומה לגבי בדיקת רוק? על כך במאמר שלפניכם.

אסור לשוטר לבצע חיפוש אם אין לו חשד סביר לביצוע עבירה

הכלל הבסיסי לגבי סמכותו של שוטר לבצע חיפוש הוא כי לשוטר אסור לבצע חיפוש בבגדיו או ברכבו של אדם אם אין לו חשד סביר כי אותו אדם ביצע עבירה. זאת משום שחיפוש מהווה פגיעה בפרטיות, ואין לשוטר זכות להפר את פרטיות האדם בלא סיבה מוצדקת.

מהי ההגדרה של 'חשד סביר'? האם שוטר יכול לסמוך על ה'חוש השישי' שלו המורה לו לחשוד במישהו? את התשובה לכך נתן בית המשפט על ידי שקבע כי חשד סביר היינו חשד אובייקטיבי, כלומר חשד המבוסס על נתונים בשטח, כגון התנהגות מוזרה של החשוד, עיניים אדומות או מזוגגות וכדומה.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי


כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: רכב.

"מבחן החשד הסביר הוא בעיקר מבחן אובייקטיבי שבו נדרש בית המשפט להעריך את סבירות שיקול דעתו של השוטר שערך את החיפוש לשם הכרעה בשאלת חוקיות החיפוש. יחד עם זאת, התנאים בהם יתקיים חשד סביר המצדיק עריכת חיפוש ללא צו שיפוטי אינם ניתנים להגדרה ממצה וחד משמעית. יישום המבחן מבוסס על נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה, על מידע שהיה בידי השוטר בעת עריכת החיפוש ועל ניסיונו ושיקול דעתו המקצועיים של השוטר שערך את החיפוש". הלכת בן חיים (רע"פ 10140/09)

אם כן, שוטר מוסמך לערוך חיפוש רק כאשר ישנם ממצאים בשטח המעוררים חשד כנגד האדם. אולם בהעדר ממצאים אלה – אין לו סמכות לבצע חיפוש.

על השוטר להודיע לאזרח כי מותר לו לסרב לחיפוש

לא זו בלבד שאסור לשוטר לבצע חיפוש ללא חשד סביר, אלא שעליו לומר לאזרח כי זכותו לסרב לחיפוש וכי הוא לא יינזק מחמת סירובו כלל. הלכה זו נקבעה על ידי בית המשפט העליון כמענה למצב בו האזרח אינו יודע כי זכותו לסרב לחיפוש והוא עשוי לשתף פעולה מתוך חשש שסירובו יפעל כנגדו.

זאת ועוד, אם השוטר ביצע חיפוש בלתי חוקי ועל ידי החיפוש הוא השיג ראיות כנגד החשוד, החשוד רשאי לבקש מבית המשפט לפסול את הראיות מחמת שהן ראיות שהושגו שלא כדין. במקרים רבים, בית המשפט מחליט לפסול את הראיות שהושגו שלא כדין ועל ידי כך מזכה את הנאשם מחמת העדר ראיות.

שוטר מוסמך לבצע בדיקת רוק אפילו ללא חשד

בניגוד לכל האמור עד כאן, בדיקת רוק לנהגים איננה תלויה בקיומו של חשד סביר. שוטר מוסמך לעצור נהג אקראי ברחוב, מבלי שהוא חושד בו כלל, ולהורות לו לבצע בדיקת רוק. סמכות זו מאפשרת לשוטר לבצע ביקורות פתע בכביש, ועל ידי כך להרתיע נהגים מלנהוג תחת השפעת סמים. אמנם מדובר בפגיעה בפרטיותו של הנהג, אך הצורך הדחוף להילחם בתופעת הנהיגה תחת השפעת סמים גוברת על ערך פרטיות האדם – בפרט שבדיקת רוק אינה בדיקה פולשנית במיוחד.

עם זאת, חשוב לציין כי סמכותו של השוטר לבצע בדיקת רוק איננה כוללת את הסמכות לבצע את הבדיקה באמצעות הפעלת כוח פיזי. במידה והנהג מסרב לתת דגימת רוק, אסור לשוטר ליטול ממנו את הדגימה בכוח. אלא שהשוטר אינו זקוק לכך: נהג המסרב לבדיקת רוק נחשב באופן אוטומטי לאדם שנהג תחת השפעת סמים, ועל כן ברגע שהנהג סירב לבצע את הבדיקה – אין לשוטר שום צורך לבצע אותה.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מפתח.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.