לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

קיום משרד חקירות פרטיות על פי החוק

פרק ג' של "חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב – 1972" קובע מהו משרד חקירות וכיצד עליו לפעול. תחילה, הקביעה המרכזית של החוק היא איסור על קיום משרד חקירות פרטיות אלא אם כן החוקר מחזיק ברישיון מטעם ועדת רישוי. ועדה זו ממונה על ידי שר המשפטים, חברים בה שבעה אנשים ותפקידה לבחון את תנאי הכשירות. קיום משרד חקירות פרטיות ללא אישור הוא מעבר על החוק וכרוך בסנקציות חמורות.

רישיון להקמת משרד חקירות פרטיות

הסעיף הבא של החוק קובע את הכשירות לקיום משרד חקירות פרטיות. אין לתת רישיון לאדם לקיים משרד אלא אם כן הוא עומד במספר תנאים. התנאי הראשון הוא כאמור רישיון של חוקר פרטי, בעוד התנאי השני הוא ניסיון של חמש שנים כחוקר פרטי בפועל. רק בעזרת קיום התנאים הללו ניתן להבטיח פעילות שוטפת ותקינה של משרד חקירות. מלבד האזרחים הפונים אל שירותי המשרד, גם הרשויות והיועץ המשפטי לממשלה מבצעים פיקוח ובקרה. סעיף אחר של חוק החוקרים הפרטיים מחייב את החוקר למסור לפי דרישה כל מידע על השיטות והאמצעים בהם הוא משתמש. סעיף זה מצטרף אל סעיפים אחרים המסדירים את פעילותו של המשרד, את האופן בו הוא מתנהל מול הלקוחות ואת האוטונומיה שהוא מקבל לצד גורמי אכיפה אחרים במדינה. כך לדוגמא בעל משרד חקירות פרטיות אינו יכול להעסיק אדם הנמצא בחקירה, אלא אם כן הוא בעצמו חוקר פרטי מורשה. מנגד, בעל המשרד רשאי להעסיק בחקירה מתאמן אף שאינו חוקר פרטי רשום וזאת כל עוד אותו אדם נחפף בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד. יתרה על כך, על בעל המשרד לנקוט כל אמצעי סביר על מנת להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים במשרדו.

האם תאגיד יכול לשמש בתור משרד חקירות?

אחת השאלות המרכזיות העולה בקשר לקיומם של משרדי חקירות פרטיות היא התנהלות תאגידים. בפרק ד' לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה מצוינות נסיבות לפתיחת תאגידים של חוקרים. על פי סעיף 13, תאגיד לא כשיר לפתוח משרד חקירות או סניף של משרד כזה אלא אם כן הוא מקבל רישיון לכך מטעם הועדה. התנאים לקבלת הרישיון לתאגיד הם רישום בישראל והיעדר הגבלה על ערבות חבריו. כמו כן, על כל חבריו ומנהליו של התאגיד להיות חוקרים פרטיים, אלא אם הועדה מאשרת השתתפות של מי שאינו חוקר פרטי. לבסוף, המטרה של התאגיד יכולה להיות רק אחת מבין האפשרויות הבאות: חקירות פרטיות, ארגון שירותי שמירה ופעולות לוואי ואי החלה של סעיף 6 בפקודת החברות.

רווחים ואחריות משמעתית

מי שאינו חבר בתאגיד חוקרים פרטיים אינו זכאי לרווחי החברה, אלא אם כן הוא יורש של מי שהיה חבר בתאגיד אך נפטר. את החלק של חבר בתאגיד חוקרים פרטיים ניתן להעביר לכל מי שכשיר לכך, כל עוד לא נקבע אחרת במסמכי ההתאגדות. במידה ואחד מחברי התאגיד נפטר או נשלל רישיונו ולא הועבר ליורש, חברי התאגיד צריכים לרכוש את חלקו תוך תקופה שנקבעת מראש. לבסוף, החוק מטיל על חברי התאגיד אחריות משמעתית חמורה. אלא אם עבירת משמעת המזוהה עם חוקרים פרטיים בוצעה שלא בידיעת חבר התאגיד, או במידה והוא נקט בכל האמצעים הסבירים על מנת למנוע אותו, חלה אחריות מלאה על התאגיד והוא עתיד לשאת בתוצאות. מהבחינה הזו לא מבחין התאגיד בין כללי האתיקה של חוקרים פרטיים עצמאיים, לבין משרדים או תאגידים העוסקים בתחום.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: כוכב.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.