לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

נעצרת על החזקת סמים – דע מהן זכויותיך

אתה עצור במשטרה בחשד להחזקת סמים? יש לך זכויות וכדאי לך לעמוד עליהן. במאמר הנוכחי אסקור את זכויותיו של נחקר במשטרה, ואסביר כיצד כדאי לך להתנהל מבחינה משפטית.

עבירות סמים

זכותך להיוועץ בעורך דין

זכותו של כל עצור להיוועץ בעורך דין. עצור זכאי להיפגש בהקדם האפשרי עם עורך דין, וחוקריו חייבים לאפשר לו זאת. הזכות להיוועץ בעורך דין נגזרת מזכויות היסוד של כל אדם, ונועדה כדי לאפשר הליך משפטי הוגן.

מומלץ מאד לכל עצור במשטרה לעמוד על זכותו להיפגש עם עורך דין, עוד בטרם מתחילה החקירה שלו. אדם שנעצר במשטרה, בוודאי אם זו הפעם הראשונה שלו, הוא בדרך כלל אובד עצות ואינו יודע כיצד להתנהל מבחינה משפטית מול חוקריו. לא מעט פעמים אנשים מודים בדברים שלא ביצעו ומזיקים לעצמם מבחינה משפטית, מחמת חוסר ניסיון בהתנהלות משפטית ומחמת חוסר התמצאות בזכויותיהם.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי


כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: כוכב.

זכותך לשתוק במהלך החקירה ובמהלך המשפט

מלבד הזכות להיוועץ בעורך דין, ישנה זכות נוספת לכל חשוד באשר הוא: זכות השתיקה. זכות השתיקה נובעת מהצורך לאפשר לאדם שלא להפליל את עצמו. כל אדם נמצא בחזקת חפות עד שיורשע במשפט, ועל כן זכותו שלא לעשות דברים שיפלילו אותו.

זכות השתיקה נאמרה בחוק בהקשר של נאשם שזכאי לשתוק בבית המשפט, אך הורחבה בפסיקה גם לחשוד שזכאי לשתוק בחקירתו במשטרה. משום כך, אם נעצרת במשטרה, אתה רשאי לשתוק בחקירתך ולא לשתף פעולה עם חוקריך כלל.

עם זאת, חשוב לציין שלשתיקתך עשויה להיות משמעות ראייתית. אמנם אינך מחויב לדבר, אך עצם העובדה שהנך בוחר לשתוק ולא לשתף פעולה עם חוקריך עלולה לגרום לבית המשפט לחשוד שיש לך מה להסתיר. במילים אחרות: על ידי שתיקתך אתה בעצם יוצר סוג של ראיה כנגד עצמך. ראיה זו כשלעצמה אינה מספקת בכדי להרשיע אותך, אך במקרים מסוימים היא עלולה להצטרף לראיות אחרות ולהכריע את הכף כנגדך.

עוד חשוב לציין, כי לא זו בלבד שזכותך לשתוק בחקירה, אלא שחובה על חוקריך להודיע לך זאת. חשוד שלא הודיעו לו על זכותו לשתוק והפליל את עצמו עשוי להיות מזוכה מחמת שהודאתו הושגה באמצעים פסולים.

מסיבה זו, נוצר הנוהל הידוע [אותו אתם בטח מכירים מסדרות המשטרה…] לומר לחשוד את המשפטים הבאים: "זכותך לא לומר דבר. דבריך יתועדו ועשויים לשמש ראיה כנגדך בבית המשפט. אולם דע כי בית המשפט יוכל להביא בחשבון את שתיקתך".

על מי מוטלת חובת ההוכחה

אם אתה עצור במשטרה בחשד להחזקת סמים, על המשטרה להוכיח את העובדה כי החזקת סמים. אדם הוא בחזקת חף מפשע עד שיוכח אחרת.

גם אם המשטרה מצליחה להוכיח כי החזקת סמים, עדיין נותר לברר לאיזו מטרה החזקת את הסמים – למטרת שימוש עצמי או למטרת מכירה לאחרים. החזקת סמים למטרות מסחריות חמורה בהרבה מהחזקת סמים לצריכה עצמית, וחומרתה באה לידי ביטוי הן בגובה הסיכויים להגשת כתב אישום והן בחומרת העונש במקרה של הרשעה.

נשאלת השאלה: על מי מוטלת חובת ההוכחה להוכיח את מטרת החזקת הסמים? על המשטרה או עליך?

התשובה לכך: תלוי. אם המשטרה הוכיחה כי החזקת כמות קטנה של סמים, עליה להוכיח כי החזקת אותה למטרות מסחריות. אולם אם המשטרה מצליחה להוכיח כי החזקת כמות גדולה של סמים [מעבר לכמות שהוגדרה בתוספת השנייה לחוק], חובת ההוכחה עוברת אליך, ועליך מוטל להוכיח כי החזקת את הסמים אך ורק לצריכה עצמית.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: רכב.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.