לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

מתי מותר לשוטר לערוך חיפוש סמים ברכבך?

שוטר עוצר אותך בכביש ומבקש לערוך חיפוש סמים ברכב שלך. האם הוא מוסמך לכך? האם אתה רשאי לסרב לו? והאם הוא רשאי להיכנס לרכב שלך בכוח? על כך במאמר שלפניכם.

עבירות סמים

סמכות חיפוש: או על ידי צו שופט או במקרה של חשד לעוון או פשע

שוטר מוסמך לחפש סמים ברכבו של אדם בשני מקרים: כאשר יש לו צו משופט או כאשר יש לו חשד סביר לביצוע עוון או פשע.

מטבע הדברים, שיקול דעתו של שופט רחב יותר משיקול דעתו של שוטר. משום כך, סמכותו של שוטר לחפש ללא צו משופט היא מצומצמת וחלה רק במקרים בהם יש דחיפות קיצונית. לעומת זאת, סמכותו של שופט להורות על חיפוש היא רחבה יותר, והוא רשאי להורות על חיפוש גם במקרים בהם אין דחיפות קיצונית.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי


כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: מטוס.

חיפוש על ידי צו שופט

שופט רשאי להורות על חיפוש ברכב במקרים הבאים:

1. אם החיפוש ברכב נחוץ בכדי להבטיח הצגת חפץ לצורך חקירה, משפט או הליך אחר.

2. יש לשופט יסוד סביר להניח שהרכב משמש לאחסנת או למכירת חפץ גנוב.

3. יש לשופט יסוד סביר להניח שנשמר ברכב חפץ שנעברה בו או לגביו עבירה.

4. יש לשופט יסוד סביר להניח שהרכב שימש או ישמש למטרה לא חוקית.

5. יש לשופט יסוד סביר להניח שנעברה עבירה או שמתכוונים לעבור עברה כנגד אדם הנמצא ברכב.

כשמדובר בחיפוש אחר סמים ברכב, שופט יכול להורות על חיפוש ברכב מהנימוקים הבאים: כדי להביא את הסמים לחקירה ו/או למשפט [1], מחמת שהסמים שנעברה לגביהם עבירה מוחבאים ברכב [3], או מחמת שהרכב שימש או ישמש למטרה של הברחת סמים [4].

שוטר שמציג צו שופט רשאי לערוך חיפוש ברכבו של אדם.

חיפוש במקרה של חשד לעבירת עוון או פשע

שוטר ראשי לערוך חיפוש אחר סמים ברכב, אף בלא צו משופט, במקרים הבאים:

1. יש לשוטר יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה מסוג פשע או עוון, והוא סבור שישנו צורך לבצע חיפוש ברכב בכדי לאתר את מבצע העברה או קרבנה או ראיה הקשורה בעברה.

2. יש לשוטר יסוד סביר לחשד שתבוצע בעתיד עבירת ביטחון.

3. יש לשוטר הסתברות גבוהה מאד כי עומדת להתבצע עבירה מסוג פשע או עוון.

עבירת סמים יכולה להיות או עבירה מסוג עוון או עבירה מסוג פשע. עבירת החזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית היא עבירה מסוג עוון, משום שהעונש עליה הוא מעל שלושה חודשים ועד שלש שנים מאסר. לעומת זאת, עבירת החזקה או שימוש בסמים לצרכים מסחריים היא עבירה מסוג פשע, משום שהעונש עליה הוא מעל שלש שנים מאסר.

היות ועבירת סמים היא בהכרח עבירת עוון או פשע, שוטר מוסמך לחפש אפילו ללא צו שופט במקרים הבאים: במקרה בו יש לו חשד סביר שנמצא ברכב אדם שעבר עבירת סמים [1], במקרה בו יש לו חשד סביר שנמצאים ברכב סמים שנעברה בהם עבירת סמים [1], או במקרה שיש לו הסתברות גבוהה מאד שאדם הנמצא ברכב עומד לבצע עבירת סמים [3].

האם מותר לשוטר להיכנס בכוח לאוטו?

סמכותו של השוטר לחפש ברכב – מכוח צו שופט או מכוח חשד לביצוע עבירת עוון או פשע – מחייבת את הנהג לאפשר לשוטר גישה חופשית לרכב ואף להקל עליו ככל האפשר. נהג אשר יתנגד לביצוע החיפוש עלול להיות מואשם בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

האם מותר לשוטר להיכנס בכוח לרכב, במקרה בו הנהג מתנגד? התשובה היא חיובית. מותר לשוטר להפעיל כוח סביר בכדי להיכנס לרכב ולבצע בו את החיפוש.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: דגל.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.