לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

כיצד מתבצע הליך פינוי מדירה?

הקדמה:  הליך פינוי מדירה בישראל, עד לשנת 2008, הוסדר בחוק המקרקעין ונחשב מסורבל ולא יעיל. לעיתים, פינוי שוכר מדירה, גם אם נעשה באמצעות עורכי דין בישראל, התארך במשך שנים. עם הכנסת תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי בשנת 2008, הוצג בישראל הליך מקוצר לפינוי דירה מושכרת, אשר מסדיר בתקופה קצרה יחסית, את הליך פינוי דירה מפני דייר "סורר".

הליך פינוי דירה מהיר באמצעות בתי המשפט

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מסדירות את הליך פינוי דירה.

  1. בהליך מקוצר הקרוי "תביעה לפינוי מושכר", רשאי להגיש בעל זכויות במקרקעין, בכוחות עצמו או באמצעות עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין, תביעה לפינוי מדירה (תביעה לפינוי מושכר) לבית המשפט שבאזור בו מצוי הנכס. למשל, בקשת פינוי מדירה הנמצאת בתל אביב, תוגש לבית משפט השלום בתל אביב, בקשת פינוי מדירה הנמצאת בחיפה תוגש לבית משפט השלום חיפה וכו'.
  2. לכתב התביעה לפינוי מדירה, יצרפו עורכי דין בישראל את תצהיר התובע הקרוי "תצהיר עדות ראשית" ובו הוא ו\אחרים מצהירים על נכונות העובדות המובילות לבקשה לפינוי הדירה. כמו כן, יצרפו עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין אסמכתאות כגון חוזה שכירות בדירה.
  3. תביעה לפינוי מושכר היא תביעה ייחודית לסעד זה, קרי, עורכי דין בישראל לא יוכלו לבקש בשם מרשם, במסגרת תביעה לפינוי מושכר, סעדים נוספים כגון דרישה לתשלומי שכר דירה שלא שולמו. דרישות מעין אלה, עורכי דין בישראל יגישו בהליך משפטי נפרד.
  4. מי שהוגשה נגדו תביעה לפינוי מדירה, טוב יעשה אם יתייעץ בעורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין, ויגיש כתב הגנה, בתוך שלושים יום מיום שקיבל עותק מכתב התביעה. בכתב ההגנה, ישטח הנתבע, באמצעות עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין, את טענות ההגנה העומדות לטובתו כנגד התביעה, אם ישנן. לכתב ההגנה יצרפו עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין, בשם  הנתבע, תצהיר עדות ראשית ואסמכתאות. לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד- רשאי התובע לקבל פסק דין אוטומטי לטובתו, לאחר הגשת בקשה לקבלת פסק דין בהיעדר הגנה באמצעות עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין.
  5. היה והוגש כתב הגנה, בית המשפט יקבע דיון בתוך חודש, ובו יידונו טענות הצדדים, שיוצגו באמצעות הצדדים עצמם או באמצעות עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין המייצגים את הצדדים.

ואם הדייר לא מתפנה?

החיסרון, אם אפשר כך לכנות אותו, בהליך פינוי מושכר, הינו בהיותו, פעמים רבות, רק תחילתו של המאבק בדייר הסורר. במידה ובעקבות פסק הדין לפינוי מושכר, מסרב הדייר השוכר לפנות את הדירה, רשאי בעל הזכות במקרקעין לפנות, בעצמו או באמצעות עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין, ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לקיים את פסק הדין לפינוי המושכר.

בעקבות פתיחת התיק בהוצאה לפועל כנגד הדייר, תישלח לדייר אזהרה ולפיה עליו לפנות את המושכר. היה ולא קיים הדייר את הוראות פסק הדין שניתן כנגדו, רשאי ראש ההוצאה לפועל לשלוח מפנים לדירה אשר יפנו את מיטלטליו של הדייר ויאפסנו אותם. הדייר יחויב בהוצאות הובלת המיטלטלין ואכסונם, עד ליום בו יאוכסנו.

פינוי מדירה בעקבות תיק בהוצאה לפועל

בניגוד לפינוי דירה בעקבות הגשת תביעה לפינוי מושכר, במקרה של משכנתא שלא שולמה, הליך פינוי הדירה יעשה ישירות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, ללא צורך בקבלת פסק דין. משכך, רצוי כי בעל החוב, בטרם שנפתח נגדו תיק ההוצאה לפועל (על הבנק לשלוח לבעל החוב התראה לפני פתיחת תיק הוצאה לפועל), לפנות לבנק בבקשה להסדיר את התשלום בצורה נוחה יותר, אם ניתן. במידה ונפתחו הליכי הוצאה לפועל לפינוי דירה בגין חוב משכנתא, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לעצור את הליך פינוי הדירה, אך הדבר יהיה כרוך בהוצאות נוספות והגדלת החוב.

במסגרת תיק ההוצאה לפועל, ממונה כונס נכסים לדירה, היכול להיות ממשרד עורכי דין בישראל ומוצא לדירה צו עיקול. צו העיקול מונע מבעל החוב לבצע פעולות בדירה. בחלוף 30 יום מהמועד בו נרשם העיקול, ובמידה ובעל החוב לא הסדיר את חובו בתקופה זו, הנושה רשאי לבקש, בעצמו או באמצעות עורך דין בישראל ממשרד עורכי דין קבלת צו לפינוי הדירה ומכירתה לצורך החזרת החוב. במידה והחייב לא הסדיר את חובו לאחר פינוי הדירה, שמאי מקרקעין יקבע את ערך הדירה, ובעקבות שמאות זו ניתן יהיה למכור את הדירה למרבה במחיר.

סיכום: על מנת לפנות דייר מדירה, ניתן כיום לפנות לבתי משפט השלום שבאזורם מצויה הדירה, ובהליך מקוצר הקרוי "תביעה לפינוי מושכר" לבקש את פינוי הדייר, תוך צירוף תצהיר עדות ראשית ואסמכתאות. אם התקבל פסק דין לטובת בעל הזכות במקרקעין, ניתן לגשת עם פסק הדין ללשכת ההוצאה לפועל ולבקש כי הלשכה תחל בהליך פינוי הדירה. במקרה שפינוי הדירה נדרש בעקבות אי תשלום משכנתא, ניתן לפנות ישירות להוצאה לפועל ולהתחיל בהליך פינוי הדירה, ללא קבלת פסק דין מראש.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: דגל.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.