לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

כיצד מתבצעת שקילת סם שנתפס ברשותך ומהן המשמעויות? נטו/ברוטו

מהי כמות הסמים האסורה להחזקה על פי החוק? האם כמויות הסם נבדקות לפי נטו או לפי ברוטו? ומתי נטל ההוכחה עובר אל החשוד? על כך במאמר שלפניכם.

עבירות סמים

אסור להחזיק אפילו כמות מזערית של סמים

החוק אוסר להחזיק או להשתמש בסמים מסוכנים בכל כמות שהיא, אפילו לשם צריכה עצמית בלבד. עם זאת, ישנו הבדל בין החזקת סמים לצריכה עצמית לבין החזקת סמים לצרכים מסחריים. בעוד העונש המקסימלי על החזקת סמים לצרכים מסחריים הוא מאסר עשרים שנה או קנס בגובה מיליוני שקלים, העונש המקסימלי על החזקת סמים לצריכה עצמית הוא מאסר שלש שנים או קנס בגובה אלפי שקלים.

המושג 'סמים מסוכנים' שעליו מדבר החוק אינו מקביל למושג 'סמים קשים' המוכר לציבור. החוק מפרט רשימה ארוכה של סמים, הכוללת גם סמים שנחשבים 'קלים', ומגדיר את כולם כ'סמים מסוכנים'.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי


כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: עץ.

המחזיק סמים בכמות גדולה – חובה עליו להוכיח שלא החזיקם לצרכים מסחריים

כלל ידוע במשפט: לכל חשוד/נאשם ישנה 'חזקת החפות'. אדם הוא בחזקת חף מפשע עד שיוכח אחרת. משמעות הדבר היא כי נטל ההוכחה מצוי תמיד על כתפי התביעה, אשר עליה להוכיח לבית המשפט כי האדם עבר את העבירה המיוחסת לו. למרות זאת, ישנם מקרים בהם החוק מבטל את חזקת החפות ומטיל את חובת ההוכחה על כתפי החשוד. זאת כאשר ישנה סיבה טובה להניח שהאדם אינו חף מפשע.

כזה הוא המקרה של אדם המחזיק סמים בכמות גדולה. אדם כזה נותן לבית המשפט סיבה טובה לחשוב שהוא מחזיק את הסמים לצרכים מסחריים ולא רק לצריכה עצמית. משום כך קובע החוק כי המחזיק כמות גדולה של סמים [מעבר לכמות המוגדרת בחוק] הרי הוא בחזקת מחזיק סמים לצרכים מסחריים, עד שיוכיח אחרת.

[במאמר המוסגר: ישנם מקרים בהם לא רק שהחוק מציב חזקה כנגד אדם עד שהוא יוכיח אחרת ("חזקה הניתנת לסתירה"), אלא שהחוק מציב כנגדו חזקה מוחלטת שאינה ניתנת לסתירה ("חזקה חלוטה). דוגמה טובה לכך, אף היא מתחום הסמים, היא 'חזקת שיכור' שחלה במקרה שאדם מסרב לבדיקת רוק. החוק קובע כי נהג המסרב לבדיקת רוק מכניס את עצמו לחזקה שאינה ניתנת לסתירה שהוא שיכור. כלומר, גם אם הנהג יביא הוכחות חותכות לכך שלא נהג בשכרות, זה לא ישנה את דינו – הוא עדיין יורשע בכך שנהג בשכרות].

הכמות של הסמים נמדדת לפי 'נטו'

"גרם נטו" – משקל הסם המסוכן נטו מתוך כלל משקל התכשיר, התרכובת, התערובת או התמיסה. (תוספת שנייה לפקודת הסמים המסוכנים, תיקון מס' 3)

סעיף זה הינו סעיף חשוב מאד עבור הגנה לחשוד או לנאשם שנתפס מחזיק בסמים. לפי סעיף זה, אין לכלול בשקילת הסמים את החומרים הנוספים שנלווים לסם ונותנים לו נפח, אלא רק את הסם עצמו שגורם להשפעה הפסיכו-אקטיבית.

לעיל ראינו שאדם המחזיק סמים בכמות גדולה מוחזק שעשה זאת לצרכים מסחריים, עד שיוכיח אחרת. נשאלת השאלה: מי צריך להוכיח את עצם העובדה שהוא החזיק כמות גדולה?

התשובה היא: התביעה. על התביעה להוכיח איזו כמות סמים החזיק החשוד, ורק לאחר שהיא מוכיחה שהוא החזיק כמות גדולה, עובר אליו נטל ההוכחה להוכיח שהחזיק זאת לצריכה עצמית בלבד.

קל לראות, אפוא, כי בנקודה זו ישנו כר נרחב לפעולה הגנתית של עורך הדין. עורך דין טוב יוכל לשכנע את השופט כי קיים ספק בקביעת משקל הסם המיוחס לחשוד, ועל ידי כך הוא יטיל ספק באשמתו של החשוד.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: רכב.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.