לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

היבטים משפטיים של מעשה מגונה

מעשה מגונה הוא עבירת מין, מן הקשות ביותר וחוק העונשין קובע מסגרת רחבה מאוד של מעשים, אשר יהוו עבירה של מעשה מגונה.

המחוקק הותיר פתח גדול מאוד למשמעות המונח, בשל הקושי להגדיר מהו מעשה מגונה. אולם, כהגדרה כללית, מעשה מגונה הוא אקט הנועד לשם סיפוק מיני או ביזוי מיני.

אין המדובר בפעולה אובייקטיבית, אשר בכל מצב תהיה לה פרשנות זהה. מעשה מגונה הוא אקט גס ובלתי מוסרי, בהקשר החברתי בו הוא נעשה.

המחוקק מבחין בין עבירות שונות של מעשה מגונה, כאשר ההבחנה הבסיסית היא מעשה מגונה אשר הנאשם ביצע בעצמו, כמו חשיפה של איבר המין בפומבי, לבין מעשה מגונה באדם אחר.

העבירה החמורה ביותר של מעשה מגונה היא כאשר ביצוע המעשה ללא הסכמה, תוך שימוש בכח.

הורשע אדם בעבירה זו, יכול בית המשפט לגזור עליו עונש מאסר של עד שבע שנים.

מאסר של עד עשר שנים, ייגזר על מורשע בעבירת מעשה מגונה בנסיבות מחמירות.

מעשה מגונה במקומות עבודה 

בשנים האחרונות, אנו עדים למקרים רבים של הטרדות מיניות ומעשים מגונים, במקום העבודה.

הקושי להגדיר במדויק מהו מעשה מגונה, גורם למחלוקות רבות, כאשר צד אחד עלול לטעון כי אין המדובר אלא במחווה ידידותית ואילו הצד השני, יטען כי בוצע במעשה מגונה, הדורש הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי כנגד התוקף.

כאמור בפתח הדברים, התנהגות מסוימת, יכולה להיות מעשה מגונה בקונטקסט אחד ובהקשר אחר, לא תיחשב כלל כמעשה מגונה.

בלבול זה מתגבר כאשר מדובר על מקום עבודה, בו יכולים להיות, מחד, יחסי חברות וידידות בין קולגות, מעסיקים ועובדים וכיו"ב, ומאידך, יחסי מרות, אשר בגינם, עלולה להתפרש התנהגות מסוימת, כמעשה מגונה.

למעשה, כל נגיעה, נשיקה וחיבוק, כל מגע בלתי מתאים למצב החברתי בו הוא התרחש, יכול להיות מעשה מגונה.

מטבע הדברים, תלונות רבות המוגשות בגין מעשה מגונה, אינן מגיעות לכדי הגשת כתב אישום מן הטעם כי אין המדובר באמת במקרה של עבירת מין.

לא פעם, מוגשות למשטרה תלונות שווא, שמטרתן היא להטריד את הצד השני ולגרום לו לטרחה וללחץ.

לעומת זאת, ישנם מקרים חמורים של מעשה מגונה במקום העבודה, תוך ניצול המרות, תוך שימוש בכח פיזי ובלחץ חברתי וכלכלי כאחד.

במצבים אלו, התלונה של הקורבן, חשובה מאוד, על מנת שניתן יהיה להגיש כתב אישום כנגד התוקף.

מהי הענישה בגין העבירה?

חוק העונשין מונה מספר מקרים של מעשה מגונה ומבצע הבחנה בסיסית בין מעשה מגונה בפומבי, אשר אינו כולל נגיעה באחר, לבין מעשה מגונה, במסגרתו פוגע התוקף באדם אחר ומבצע בו ולא בעצמו, מעשה מגונה.

המחוקק רואה שוני בחומרתן של העבירות והדבר בא לידי ביטוי, בסנקציה שנקבעה לכל עבירה:

התנהגות מגונה בפומבי : זהו מעשה מגונה אשר מבצע אדם בעצמו, בפומבי. המחוקק מבחין בין מצב שבו מבוצע המעשה בפני אדם מעל גיל 16 לבין מצב שבו מבוצע המעשה בפני אדם אשר גילו מתחת לגיל 16. במקרה הראשון, העונש הנו שנת מאסר. במקרה השני, שלוש שנות מאסר.

מעשה מגונה שלא בפומבי : מדובר על אותה עבירה כמו בסעיף הקודם, אך כאן מבוצע המעשה שלא בפומבי, אלא בפני אדם מעל גיל 18 או מעל גיל 14. במקרה הראשון העונש עומד על שנתיים מאסר ובמקרה השני, ארבע שנים.

מעשה מגונה שלא בהסכמה : למרבה הצער, מוגשים בישראל כתבי אישום רבים, בגין עבירה זו, היאעבירת מין חמורה ביותר של מעשה מגונה ללא הסכמה תוך שימוש בכח. עונש המאסר בגין עבירה זו הנו עד שבע שנים.

מעשה מגונה בנסיבות מחמירות : במקרים מזעזעים של מעשה מגונה אשר כלל גם התעללות וגרימת חבלה, מדובר במעשה מגונה בנסיבות מחמירות והמורשע בעבירה זו, דינו יהיה עד עשר שנות מאסר.

נפקות משפטית למורשעים

כל רישום פלילי, יכול ליצור קושי גדול עבור בעל העבר הפלילי, בהשתלבות בחברה. הדבר נכון פי כמה, כאשר מדובר על עבריין מין אשר הורשע וישב מאחורי סורג ובריח, בגין מעשה מגונה.

נוסף על ההשלכות הרבות של רישום פלילי בגין מעשה מגונה, עברייני מין, מצויים בפיקוח, על פי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין.

מטרת החוק היא לוודא כי העבריין המורשע לא יבצע עבירת מין נוספת ולכן, נמצא במעקב על ידי מעריכי מסוכנות. ליחידת הפיקוח סמכויות רבות, אשר מטרתן לאפשר לו למנוע את התרחשותן של עבירות מין נוספות, לרבות מעשה מגונה.

קצין הפיקוח רשאי לדרוש ממורשע למסור לו מידע, להיכנס למקום מגוריו, לערוך חיפוש בחפציו ועוד.

מעשה מגונה יכול להיות אקט של אדם כלפי עצמו וכן אקט כלי אדם אחר. בנסיבות חמורות של שימוש בכח וביצוע מעשה מגונה ללא הסכמה, קבע המחוקק כי עונשו של התוקף יהיה עד שבע שנות מאסר.

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: דגל.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.