לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

האם ניתן לסיים אישום פלילי בגין שימוש בסמים – ללא הרשעה?

לא מעט ישראלים נוטים להשתמש בסמים קלים מפעם לפעם, אך ההנאה שבשימוש טומנת בחובה גם סיכון, ואף סיכון משמעותי, שכן שימוש ואחזקת סמים, היא עבירה פלילית, שיכולה להביא גם לרישום פלילי. כך שאם הוגש נגדך כתב אישום בגין שימוש בסמים, ואין לך עבר פלילי, לבטח מה שיסכן אותך באמת הוא לא העונש, אלא הרישום הפלילי. אך האם אפשר יהיה לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה?

עבירות סמים

מה המשמעות של הרשעה פלילית?

הרשעה פלילית עשויה להשפיע על אדם בהיבטים מקצועיים בעיקר, שכן למי שיש רישום פלילי בגין הרשעה, לרבות בגין הרשעה בשל עבירת שימוש בסמים, יתקשה להתקבל לעבודות במגזר הציבורי, ובמקצועות חופשיים. לדוגמא: עריכת דין, רפואה, ראיית חשבון ועוד. יותר מכך, גם מי שרוצה להיבחר לכנסת, או להיות שר בממשלת ישראל, עשוי להיות מנוע מכך לתקופה, עקב הרשעה פלילית.

מהי "אי הרשעה" במסגרת הליך פלילי?

החוק הפלילי מקנה לבית המשפט סמכות לדון בעניינו של נאשם, להכריע בעצם את דינו כמו בכל תיק פלילי, אך לא להרשיעו. דהיינו, אי הרשעה היא סיטואציה שבה בית המשפט קובע שנאשם מסוים ביצע עבירה פלילית, לרבות עבירה של שימוש בסמים קלים, אך לא מרשיע את הנאשם באופן פורמאלי. מה שמותיר את גיליון ההרשעות של אותו נאשם, ללא רבב.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתי


כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: לב.

אם בתיק פלילי רגיל נאשם כופר או מודה באשמה, במקרים שבהם נאשם חותר לכך שבית המשפט לא ירשיעו, על עורך דינו לשכנע את בית המשפט בשני תנאים עיקריים:

התנאי הראשון הוא כי הנאשם הוא אדם חיובי, ללא עבר פלילי.

התנאי השני הוא שמדובר בנאשם שעתידו לפניו, והרשעה פלילית עשויה לסכל את קבלתו למקום עבודה מסוים או לפגוע בקריירה עתידית שלו. אך יוער שלא דיי באמירה כללית לפיה הרשעה תגרום לפגיעה מסוימת בקריירה, אלא יש להוכיח זאת מפורשות.

לדוגמא: אם מדובר בנאשם שהוא סטודנט למשפטים, הרי שהרשעה עשויה למנוע ממנו לקבל רישיון. אם מדובר בנאשם שנמצא בהליכים לקבלה למשרד ממשלתי, יש להציג אסמכתאות לכך.

כמו כן, במסגרת הדיון בשאלת הרשעתו או אי הרשעתו של הנאשם, בית המשפט יבקש תמיד חוות דעת מקצין המבחן. קצין מבחן הוא עובד סוציאלי, שמשמש בעצם שליח של בית המשפט בכל הנוגע לחקר נסיבות חייו של הנאשם. קצין המבחן יפגוש בנאשם, יראיין אותו, יכיר אותו, ויחווה לבסוף את דעתו לגביו, לגבי כישוריו ולגבי היתכנות ביצוע עבירות פליליות נוספות בעתיד. לחוות הדעת של קצין המבחן משמעות כבירה, שכן שופטים נוטים לאמץ את מסקנותיה. לכן, חשוב מאוד לעשות רושם חיובי על קצין מבחן, ועל הנאשם להוכיח לו כי הוא נוטל אחריות על המעשה, הוא מצר עליו ושפניו לעתיד חיובי.

ככל שבית המשפט אכן השתכנע, והורה על אי הרשעת הנאשם, עדיין אין זה סוף פסוק. שכן בית המשפט יטיל על הנאשם עונש. העונש שיוטל במיוחד במקרים של עבירה של שימוש בסמים, עשוי לנוע בין קנס, לעבודות לתועלת הציבור (דהיינו התנדבות וכו'). ככלל, חשוב להדגיש, שהאפשרות לחתור לאי הרשעה במסגרת הליך פלילי, היא מאוד נפוצה במיוחד בעבירות של שימוש בסמים. שכן מדובר בעבירה שלא אחת מואשמים בה אנשים נורמאטיביים לחלוטין, שכשלו באופן חד פעמי.

האם ישנן דרכים נוספות לסיים הליך פלילי ללא הרשעה?

מעבר לאפשרות לשכנע את בית המשפט שלא להרשיע נאשם בעבירות של שימוש בסמים, ישנן עוד מספר דרכים חלופיות למנוע הרשעה פורמאלית של נאשם. חלק מהדרכים רלוונטיות לשלב שבו טרם הוגש כתב אישום, וחלקן רלוונטיות לכל שלב, כדלקמן:

סגירת תיק בהסדר: אם טרם הוגש כתב אישום נגד נאשם, יש לתובע סמכות לסגור תיק נגד מי שעתיד להיות מוגש נגדו כתב אישום- בהסדר. ההסדר יכול לכלול הודאה של מי שעבר עבירה, ומתן עונש מסוים שייקבע ע"י התובע. התוצאה היא שלא תירשם הרשעה בגיליונו של הנאשם. אגב, סגירת תיק בהסדר רלוונטית כלפי נאשמים שאין להם רישום פלילי בחמש השנים שקדמו לאירוע.

חנינה: גם נשיא המדינה עשוי לחסוך לנאשם הרשעה בתיק פלילי. בכל שלב ניתן לפנות לנשיא בבקשה לחנינה. חנינות ניתנות אומנם במשורה, אך במקרים מיוחדים, אך לעיתים כדאי לנסות. משמעותה של חנינה היא ביטול הרישום הפלילי (או מניעתו).

עיכוב הליכים: גם ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות להפסיק הליכים פלילים נגד נאשם, לאחר שהוגש כתב אישום. ניתן לפנות אליו בבקשה לעכב את ההליך הפלילי. המשמעות היא שההליך יופסק, ואז גם לא תיוותר הרשעה כלפי הנאשם. ההליך הפלילי עצמו, לא יחודש אלא בנסיבות מסוימות (כגון מעבר של עבירה פלילית בזמן עיכוב ההליכים).

עו"ד אמיר מורשתי – סנגור פלילי, בעל ניסיון רב בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בפלילים, בין היתר: עבירות סמים,  אלימות, עבירות צווארון לבן, עבירות מס, מרמה, הונאה ועוד.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אמיר מורשתיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: בית.האמור לעיל ובכל המאמרים באתר עבירות סמים אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבות העניין הספציפי. המסתמך על המידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.